Når en bygning har en god lufttæthed, trænger der ikke kulde udefra ind i byggematerialet, eller afhængigt af trykforskellens retning bliver ne den varme luft lukket inde. Ved nybyggeri er der ifølge BR 10 krav om lufttæthed, idet luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibyggeri er kravet, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa og for bygningsklasse 2020 er det 0,5 l/s pr. m2.
Vi har ideelle lufttætnende løsninger til forskellige typer af bygninger. Nedenstående afsnit indeholder de almindeligst forekommende tætningsprodukter.