Lufttæt

Lufttæt
Når en bygning har en god lufttæthed, trænger der ikke kulde udefra ind i byggematerialet, eller afhængigt af trykforskellens retning bliver ne den varme luft lukket inde. Ved nybyggeri er der ifølge BR 10 krav om lufttæthed, idet luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibyggeri er kravet, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa og for bygningsklasse 2020 er det 0,5 l/s pr. m2.
Vi har ideelle lufttætnende løsninger til forskellige typer af bygninger. Nedenstående afsnit indeholder de almindeligst forekommende tætningsprodukter.

Luft- og damptæt

På bygningens yderside fungerer en vindsikring som beskyttelse mod den forcerede konvektion, der slipper kold luft fra ventilationsspalten ind i byggematerialet.

På bygningens inderside stopper en dampspærre fugtig indeluft, så den ikke trænger ind i byggematerialet indefra.

For at sikre en god generel lufttæthed i en bygning bør man tætne og sikre alle fuger, hjørner, vægge i forbindelse med tag og fundament, luftspærre mellem vindueskarme og tærskler, huller til rør, el-installationer, kanaler og skorstene.

Moderne klimaskærme er komplekse. De kræver, at du tager hensyn til isolering og lufttæthed på et tidligt stade i udformningen. Når du planlægger, hvordan du skal tætne en bygning og udfører selve tætningsarbejdet, bør du gå ud fra følgende grundlæggende principper:

  • Vælg en enkel form, når det er muligt. Minimer antallet af fuger og forbindelser.
  • Definér luftspærrens linje så tidligt som muligt. Beskyt luftspærren under konstruktionen.
  • Bestem og specificer hvilke materialer, luftspærren skal være fremstillet af.
  • Lad dampbarrierens samlinger overlappe hinanden med 100-200 mm.
  • Anvend tape eller butyl til at tætne forbindelser eller rundt om montager.
  • Anvend en fleksibel lufttætning, som PAROC XSS 001, på de steder, hvor spærren skal klemmes.
  • Tape eventuelle huller, der kan opstå i dampspærren under montagen, med PAROX XST 012. Udskift hele spærren i visse tilfælde.

Løsninger

Nedenfor finder du et antal forslag til løsninger til indvendig luft- og damptæthed. Til nogle løsninger findes der flere alternativer som alle skaber et godt resultat. Produktvalg afgøres af flere faktorer såsom bredde på fuge eller samlinger, helhedsløsningen i det aktuelle projekt, kendskab til produkterne. Og en økonomisk vurdering.

Luft- og dampspærre

Dampspærren skal være langtidsholdbar og passe til det område, hvor den anvendes. Paroc kan tilbyde tre forskellige slags PE-folie til dette formål:

Luft- og dampspærre

Samlinger i luft- og dampspærren

Sørg for, at dampspærren er lufttæt, ved at overlappe og tape sammen. Paroc anbefaler følgende tape:

Tette skjøter i luft- og dampsperren

Huller i luft- og dampspærren

Dampspærren skal være ubeskadiget. Mindre skader, der opstår under montagen, kan udbedres med:

Huller i luft- og dampspærren

Forbindelse mellem vindue og væg

Det punkt, hvor dampspærre og vindue mødes, er meget kritisk. Enhver bygning indebærer en ny situation, så der er mange måder at løse denne udfordring på. Paroc anbefaler PAROC Hjørnetætning. Du kan vende den, så den passer til vinduesnicher i forskellige størrelser. Det er en fleksibel løsning, der er let at montere. Når den er på plads, taper du simpelthen tætningen fast på spærren.

Hjørnetætning for forbindelse mellem vindue og væg
Hjørnetætning for forbindelse mellem vindue og væg
Hjørnetætning for forbindelse mellem vindue og væg

Tætning af dør- og vindueskarme

Da fuger mellem dele af konstruktionen ofte dækker hele væggen, er de meget vigtige for hele bygningens tætning. Man skal være særligt opmærksom på fuger under montagen, og der er flere forskellige måder at tætne dem på.

Tætning af dør- og vindueskarme

Tætning mellem vægblokke

Ved tætning mellem vægblokke kan der anvendes flere produkter. De giver en luft- og fugttæt fuge.

Tetting mellom veggblokker

Fugtbeskyttelse af sokkel i fundamenter

En fugtbremse forhindrer, at kapillær fugt trænger op via fundamentet til vægelementerne. Anvend et af følgende produkter:

Fugtbeskyttelse af sokkel i fundamenter

Inderhjørne

Dampspærren skal være ubrudt i hjørner af rum, hvor to vægge møder loftet. Vinkeltætning er formbart og hjælper dig med at opnå den optimale løsning.

Tætning inderhjørne

Tætning af stikkontakter

Dampspærren skal være ubrudt i hjørner af rum, hvor to vægge møder loftet. Formbare tætningsprodukter hjælper dig med at opnå den optimale løsning.

Tætning af gennemgående ventilationsrør

Rør eller andre genstande, der går igennem klimaskærmen, er vanskelige at lufttætne. Anvend PAROC XSS 005, Tætningsbånd til at tætne de mest komplicerede montager. Du kan også tape en rørkrave fast på luft- og fugtspærren.

Tætning af væg- og loftsforbindelser

Væg- og loftsforbindelser skal også tætnes. Tætn hjørnerne med følgende produkter:

Tætning av væg - og loftsforbindelser
Tætning av væg - og loftsforbindelser