PAROC Stenuld er et ideelt materiale til isolering under betonplader, fordi materialet både er kapillarbrydende og diffusionsåbent. Anvendes Paroc Stenuld under betonpladen, kan det betragtes som en tør anvendelse, og derfor er det ikke nødvendigt at korrigere lambdaværdien ved beregning af betonpladens U-værdi. Tørretiden for en løsning med stenuld er 60-70 % kortere end for tilsvarende plastisolering som f.eks. Ecoprim. Betonpladen fortsætter desuden med tørre ud nedefter, selv efter at gulvbelægningen er lagt på. Lasten fra væggen føres som regel ned i kantbjælken, og her kan det være en god idé at bruge Ecoprim eller et L-element.

Terrændæk med A-Terræn

A-terræn fås i forskellige kvaliteter alt afhængigt af belastning. PAROC GRS 40, A-terræn kan klare en belastning på op til 40 kPa (4000 kg/m2) ved fordelt korttidslast. Den tilladte linjelast for L-elementet er som angivet af den pågældende producent eller leverandør.

Platta på mark, isolerad med PAROC Markskiva 
  • Betonplade med armering
  • L-element
  • PAROC GRS 30 eller GRS 40A-Terræn
  • Drænmateriale
  • PAROC XMS 090 Fiberdug
Jordart Isoleringstykkelse (mm)
   200 250 300
Ler eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Klippegrund 0,173 0,145 0,125


Inputdata: Bygningsgeometri: Bredde 15 m, Længde 30 m, Vægtykkelse 250 mm, Kuldebroer ved kantbjælke er beskedne.
Bemærkning: Det kan være relativt kompliceret at beregne U-værdien for fundamenter på grund  af påvirkningen fra kuldebroer i fundamentpladen og ved tilslutninger til ydervægge. Også ydervæggens tykkelse har en betydning. Beregningen udføres i henhold til beregningsstandarden EN ISO 13370. De værdier, der er angivet ovenfor, gælder derfor kun de angivne inputdata og skal af denne årsag beregnes i hvert enkelt tilfælde. (Kilde: www.energiberakning.se)


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Terrændæk med Terrænlamel

Den traditionelle og mest gennemprøvede løsning til isolering under betonplader er at bruge A-terræn. For at opnå den ønskede isoleringstykkelse er det ofte nødvendigt at lægge flere lag isolering. Her vises et eksempel på, hvordan man kan opbygge en betydelig isoleringstykkelse i ét lag ved hjælp af GRL 30 Terrænlamel. Denne fremgangsmåde mindsker monteringstiden betydeligt. Terrænlamellen har samme trykstyrke som GRS 30 A-terræn, dvs. op til 30 kPa ved fordelt korttidslast. Ved montering skal Terrænlamellerne stilles på højkant og placeres med overlap, så de tilskårne flader befinder sig i det vandrette plan. Terrænlamellen kan suppleres med et tyndt stenuldsboard, f.eks. PAROC ROB 60t, som lægges oven på Terrænlamellerne, før udlægning af armering og beton. Den tilladte linjelast for L-elementet er som angivet af den pågældende producent eller leverandør.

Platta på mark isolerad med PAROC Marklamell
  • Betonplade med armering
  • L-element
  • PAROC GRL 30 Terrænlamel
  • Drænmateriale
  • PAROC XMS 090 Fiberdug


Jordart Isoleringstykkelse (mm)
200 250 300
Ler eller silt 0,141 0,121 0,107
Sand eller grus 0,153 0,132 0,115
Klippegrund 0,177 0,148 0,128


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.