Isolering af terrændæk

Isolering under betonplader med FOAMGLAS® celleglasisolering  

Vores søsterselskab FOAMGLAS Nordic AB tilbyder celleglasisolering med meget gode beskyttelsesegenskaber mod brand, vand, tryk, temperatur og damp. FOAMGLAS® kan bruges som bærende varmeisolering under betonplader, da materialet er 100% vand og diffusionstæt. Besøg deres hjemmeside for mere information>