Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene for energianvendelse og udledning af drivhusgasser. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, er klimaskærmen afgørende for, hvor meget energi der bruges. Med den rette isolering af de enkelte dele i konstruktionen kan man minimere energiforbruget, spare penge og skåne miljøet, samtidig med at byggeriet er klar til fremtidige krav. 

Energirenovering er påkrævet for at nå klimamålene

EU's målsætning er, at alle nyproducerede boliger skal være nær nul-energibygninger (NNE-bygninger) senest i 2020. Men for at nå klimamålene er det ikke tilstrækkeligt, at nye huse bygges som passivhuse eller nær nul-energihuse. 75-80 % af de bygninger, som vi vil komme til at bo i i 2050, er allerede bygget, så selv den eksisterende boligmasse skal energirenoveres. 

Hvad indebærer Nær nul??

Som det fremgår af figuren ovenfor, er en nær nul-renovering en gennemgribende renovering, hvor praktisk taget alle dele af klimaskallen renoveres. Det er ikke tilstrækkeligt at foretage enkeltstående renoveringstiltag. I en NNE-bygning dækkes en betydelig del af energibehovet af vedvarende energi, som produceres i eller i nærheden af bygningen. 

Energiklassificering

Den energiklassificering, der er anført i energimærkningen, gælder ved ombygning. Den er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig at sammenligne bygninger med hinanden og få en opfattelse af deres energianvendelse. 

A2020 - svarer til en ny bygning, som opføres iht. bygningsklasse 2020.

A2015 - svarer til en ny bygning, som opføres iht. bygningsreglement 2015.

A2010 - svarer til en bygning opført iht. Bygningsreglement 2010 (BR10)

B - svarer til en bygning opført iht. Bygningsreglement 2008 (BR08) eller Bygningsreglement 1998 med tillæg (BR98's småhusreglementet)

C
D
E
F
G - Det ringeste energimærke.


Paroc anbefaler, at du stræber efter energiklasse A2020 for at nå det rette niveau for renovering til NNE.

8 gode grunde til at bygge energiklogt:

  • En smart investering: Energieffektive huse kan give besparelser på op til 375.000 kr på 25 år – det svarer til prisen på en ny bil – og kan give en salgsværdi, der er 30 % højere end for et standardhus.
  • Begrænsede ekstraomkostninger:  For at øge energieffektiviteten i et hus til passivhusniveau kræves der kun en ekstra investering på 5-10 %, da anvendelsen af opvarmningssystemet kan minimeres eller helt udelades.
  • Væsentligt lavere levetidsomkostninger: Investeringsbeslutningen for et energieffektivt hus er baseret på de samlede omkostninger, som beregnes ved at lægge energiomkostningerne for hele husets levetid til byggeomkostningerne. Passivhuse er optimale i forhold til bygningens samlede levetidsomkostninger.
  • Sunde og komfortable: Mennesker tilbringer mere end 80 % af deres tid indendørs, og en tredjedel af tiden i soveværelset. Takket være god isolering har energieffektive huse ingen træk og har en konstant indendørstemperatur. Effektiv og kontrolleret ventilation, et lufttæt ydre og byggematerialer med lave udslipsniveauer giver en indendørsluft, der altid er ren og frisk.
  • Frihed i formgivning: I alle typer huse kan du tilpasse konstruktionen af det energieffektive hus efter din stil og smag. Det er kun fantasien, der sætter grænser for et stilrent og hyggeligt indendørsmiljø.
  • Let at vedligeholde:  Der er minimalt reparations- og vedligeholdelsesarbejde på et lavenergihus uden varmeanlæg, da det ikke er nødvendigt med et separat opvarmningssystem. Derudover har huset mindre teknisk udstyr, hvilket betyder et lavere energiforbrug.
  • Miljøvenlige: Det anslås, at energiforbruget i en bygnings samlede levetid udgør 80-90 % af dets samlede miljøbelastning. Energieffektive huse er meget mere miljøvenlige. De potentielle energibesparelser viser, at ejerne, konstruktørerne og håndværkerne spiller en vigtig rolle i at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.
  • En spændende branche og arbejdspladser: Energieffektivitetssektoren er i konstant vækst, hvilket skaber nye virksomheder og arbejdspladser. Der vil komme nye innovationer, og der vil blive skabt et behov for specialister inden for energieffektivitet, lige fra konstruktører til håndværkere, og hele byggebranchen vil nå et nyt niveau.