Brandsikring af stål & stålkonstruktioner

Byggereglerne kræver, at visse dele af en bygning har brandmodstand. Dette afhænger af bygningens størrelse, hvad den skal bruges til, og hvilken funktion elementet har.

Bygningsreglementet 2010 kræver, at bygningsdele skal udføres med en tilstrækkelig brandmodstandsevne. Fastsættelsen af kravet til brandmodstandevnen afhænger af bygningens anvendelseskategori, som fastlægges på baggrund af størrelse og anvendelse.Derudover fastlægges den nødvendige brandmodstandsevne til den enkelte bygningsdel på baggrund af dens funktion.

Brandsikring, Stålkonstruktioner  Alle almindelige byggematerialer får dårligere mekanisk styrke, når de udsættes for brand. Stål under tung belastning mister sin sikkerhedsmargin ved temperaturer på omkring 550 °C – uanset stålets kvalitet. Beskyt derfor den bærende konstruktion i bygningen med PAROC FPS 17, der er testet og godkendt til brandsikring af bærende stålbjælker. Afhængigt af anvendelsen kan du bruge en af tre brandsikringsmetoder: profil, boks og solid. 

Jo større stålvolumen i det eksponerede område, desto bedre er brandmodstanden. Hvor hurtigt stålkonstruktionen opvarmes i en brand, kan på en enkelt måde udtrykkes som forholdet mellem den flade, der er eksponeret for branden, og profilens stålvolumen. Forholdet kaldet profilfaktor betegnes A/V, sommetider bruges termen F/A. Hvis forholdet er højt, øges stålets temperatur hurtigt. I praksis betyder det, at tynde stålkonstruktioner kræver en tykkere brandsikring. 

Indbyggede bærende stålprofiler 

 
En almindelig placering for en firkantet profil er inde i væggen. I denne løsning kan den dækkende gipsplade ses som et tilskud i brandsikringen af stålprofilen. Vi anbefaler dog, at stålprofilen betragtes som fritstående og brandisoleres uden hensyn til den omsluttende væg for at være på den sikre side. 
 

HSQ-bjælker

HSQ-profiler bruges ofte sammen med betonelementer. Tykkelsen på brandsikringen kan beregnes ud fra tykkelsen på den synlige flange. Sektionsfaktoren ved brand kan forenklet beregnes iht. A/V = 1/t, hvor t er tykkelsen på flangen i meter. Her vises to eksempler på montage. 

Tykkelsen på den synlige flange er 10 mm, hvilket giver en sektionsfaktor på 100 m-1. Bestem brandklasse og den kritiske ståltemperatur for konstruktionen, og bestem derefter den nødvendige tykkelse for PAROC FPS 17 iht. tabellen nedenfor. Overskuddet på begge sider af flangen er isoleringstykkelsen iht. nedenstående tabel. 

 
 
   ts (mm)  A/V (m-1)  R 60  R 90  R 120
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 25  20  40 40

 

Tykkelsen på den synlige flange er 10 mm, hvilket giver en sektionsfaktor på 100 m-1. Bestem brandklasse og den kritiske ståltemperatur for konstruktionen, og bestem derefter den nødvendige tykkelse for PAROC FPS 17 iht. tabellen nedenfor. Brug 50 mm overskud på begge sider for at beskytte flangens korte sider. 


 
 
 
  ts (mm)   A/V (m-1)   R 60   R 90  R 120 
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 40 25 60 40

 

Løsningerne vurderes af Paroc AB baseret på ETA 08/0093 og brandtest.