Brandsikring af stål & stålkonstruktioner

Når stål udsættes for varme, reduceres styrken af stålet. Det er derfor nødvendigt at tage forholdsregler, hvis man ønsker at konstruktionen skal bevare bæreevnen i tilfælde af brand. Det kan man gøre ved, at brandsikre og brandisolere konstruktionen mod varmen og dermed holde stålets temperatur under den kritiske ståltemperatur.

Bygningsreglementet 2010 kræver, at bygningsdele skal udføres med en tilstrækkelig brandmodstandsevne. Fastsættelsen af kravet til brandmodstandevnen afhænger af bygningens anvendelseskategori, som fastlægges på baggrund af størrelse og anvendelse.Derudover fastlægges den nødvendige brandmodstandsevne til den enkelte bygningsdel på baggrund af dens funktion.

Brandsikring, Stålkonstruktioner  Alle almindelige byggematerialer får ringere mekanisk styrke, når de udsættes for brand. Stål under belastning mister sin sikkerhedsmargen ved temperaturer på ca. 550 °C – uanset stålets kvalitet. Beskyt de bærende stålkonstruktioner i bygningen med Parocs brandsikringsplader. Afhængigt af anvendelsen kan du anvende en af tre brandsikringsmetoder: profil, box og solid. 

Hvor hurtigt stålkonstruktionen opvarmes under en brand kan udtrykkes som forholdet mellem det areal, der er udsat for branden, og profilens stålvolumen. Forholdet, der kaldes sektionsforhold, betegnes F/A, af og til A/V. Hvis forholdet er højt, øges stålets temperatur hurtigt. I praksis betyder det, at tynde stålkonstruktioner kræver en tykkere beskyttelse.

Læs mere om brandbeskyttelse af stål i vores ETA-Godkendelse. Der finder du også tabeller til sektionsfaktorer og dimensionering af isoleringstykkelser.

Indbyggede stolper/firkantet profil

Det almindeligste sted for en firkantet profil er inde i væggen. I denne løsning kan den dækkende gipsplade ses som et brandsikringslag for stålprofilen, og isoleringens tykkelse kan mindskes.
 

Brandsikring af stålprofiler i ydervægge med gipsplader

Brandsikring af stålprofiler i ydervægge

 
Af og til kan søjler i ydervægge beskyttes fra tre sider. En 5 mm tyk RHS-profil med en kritisk temperatur på 400 – 600 ⁰C og obligatorisk brandteknisk klasse R60 kan beskyttes fra tre sider med en 20 mm tyk PAROC FPS 17. Dette kan kun foretages i brandteknisk klasse R60 med to lag gipsplade på indersiden af væggen. Væggens yderside skal dækkes med en tyk gipsplade, mindst 9 mm. Begrænsningen er, at stålprofilerne ikke må være placeret ved siden af åbner (vinduer og døre). Facaden skal også være ubrændbar.
 

Brandsikring af stålprofiler i indervægge

Brandsikring af stålprofiler i indervægge

Anvend lag af gipsplader i indervægge til brandsiking af stålprofiler. Følgende tabel skal anvendes for brandteknisk klasse R90:

Tykkelse på isolering til firkantede RHS-profiler, kritisk temperatur 450 °C

Stål tykkelse (mm)  Tykkelse på PAROC FPS 17 (mm)   
   1 x 13 mm gipsplade (1 lag på begge sider)  2 x 13 mm gipsplade (2 lag på begge sider)
 5 40  25 
 6.3 40  25 
 8.0 30  20 
 10.0 25  20 


HSQ-bjælker

HSQ-profiler anvendes ofte sammen med betonelementer. Når du afgør, hvilken tykkelse du behøver på brandsikringen, anvender du målene på den synlige flange. Konstruktionen er testet med isoleringsplader, der har et overskud på 50 mm på begge sider for at gøre installationen lettere.

HSQ-bjælker
 
 

Tykkelse på isolering til firkantede HSQ-profiler, brand fra 1 side

  ts (mm)  Fi / As (mm-1  R 60    R 90   R 120   
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 1   15  67  20  20  20  20  40  25
HSQ 2   10  100  20   20  40  25  60  40