Bygningsreglementet 2010 kræver, at bygningsdele skal udføres med en tilstrækkelig brandmodstandsevne. Fastsættelsen af kravet til brandmodstandevnen afhænger af bygningens anvendelseskategori, som fastlægges på baggrund af størrelse og anvendelse.Derudover fastlægges den nødvendige brandmodstandsevne til den enkelte bygningsdel på baggrund af dens funktion.

Brandsikring, Stålkonstruktioner  Alle almindelige byggematerialer får ringere mekanisk styrke, når de udsættes for brand. Stål under belastning mister sin sikkerhedsmargen ved temperaturer på ca. 550 °C – uanset stålets kvalitet. Beskyt de bærende stålkonstruktioner i bygningen med Parocs brandsikringsplader. Afhængigt af anvendelsen kan du anvende en af tre brandsikringsmetoder: profil, box og solid. 

Hvor hurtigt stålkonstruktionen opvarmes under en brand kan udtrykkes som forholdet mellem det areal, der er udsat for branden, og profilens stålvolumen. Forholdet, der kaldes sektionsforhold, betegnes F/A, af og til A/V. Hvis forholdet er højt, øges stålets temperatur hurtigt. I praksis betyder det, at tynde stålkonstruktioner kræver en tykkere beskyttelse.

Læs mere om brandbeskyttelse af stål i vores ETA-Godkendelse. Der finder du også tabeller til sektionsfaktorer og dimensionering af isoleringstykkelser.