Skillevægge

Brandadskillende vægge er ofte konstrueret af gipsplader. Brandklassificerede indervægge har til formål at sikre mod vandret brandspredning. Disse vægge er normalt ikke bærende. En brandklassificeret indervæg er en indervæg, hvor brandmodstanden er fastlagt i henhold til de relevante europæiske eller nationale klassifikationsstandarder. Hvordan de brandeksponerede overflader reagerer på brand, afgøres også af relevante brandteststandarder. Kravet til en indervægs brandmodstandsevne og reaktion på brand er fastsat i gældende Bygningsreglement 2010.

Indervægge kan konstrueres på mange forskellige måder. Specifikationerne afhænger af den tilsigtede anvendelse, ydeevne og den ønskede standard for overfladebehandling og udseende. Indervægge kan opføres af forskellige typer af plader, afstøttede samtidig med at de skjuler rammer af træ eller metal, med eller uden tydelige fuger. De kan også opføres med kompositpaneler, der støttes af en eksponeret ramme eller med præfabrikerede paneler, der er fuget sammen i gulv- og loftsriller, med eller uden støtteramme.

En brand vil ofte sprede sig fra arnestedet gennem bygningsdele. En brandklassificeret indervægs formål er at forhindre dette ved at skabe en konstruktion, der ikke kollapser, og som holder branden inde i et vist tidsrum. Indervæggens brandmodstand fastsættes ved at beregne eller teste, hvordan den opfører sig, når den bliver udsat for varme og trykforhold, der kan forekomme i tilfælde af brand.

Brandmodstandstest anvender en standardiseret temperatur-/tidskurve og en standardiseret trykfordeling. Brandmodstanden for sådanne indervægge varierer mellem 30 og 240 minutter (eller derover). Paroc har en ETA (Europæisk Teknisk godkendelse) for indervægge med EI 45, EI 60 og EI 90
90.

Trækonstruktioner

Brand er et af de største spørgsmål, der dukker op, når man taler om trækonstruktioner. Bygninger af træ skal imidlertid opfylde de samme brandsikkerhedsregler som alle andre bygninger og udgør derfor ikke nogen øget risiko for beboerne.

Indervægge med trærigler og gulve med træbjælkelag har været anvendt i mange år som som brandadskillende bygningsdele, og deres ydeevne er gang på gang blevet bevist i test og i rigtige brande. Træ har en høj og forudsigelig ydeevne ved brand, fordi træ forkulles med den langsomme hastighed af ~ 40 mm i timen. Endnu vigtigere er det, at resttværsnittet beholder sin bæreevne.

Hvis en trækonstruktions brandtekniske klassificering skal forbedres, kan det gøres med PAROC stenuld. Dette fremgår af SP Trä manual. "Brandsäkra Trähus 3" fra 2012.