Korrugeret stålplade

Korrugeret ståls bæreevne uden brandsikring kan opretholdes i 15-30 minutter i tilfælde brand, afhængigt af konstruktionen. Stålpladerne bliver bøjet, men bæreevnen bevares delvist. Når der ikke er nogen isolering oven på den korrugerede stålplade, går varmen lige gennem metallet og spredes opad. Stålets temperatur stiger da langsomt. Når der installeres isolering oven på den korrugerede stålplade, stiger temperaturen af metallet i stedet hurtigt på grund af dets varmeisolerende evne selv ved høje temperaturer.

Teststandarden for denne type konstruktion EN 1365-2: 2014. Taget belastes statisk under testen, og der er grænseværdier for tilladte deformationer under testen, hvilket gør det vanskeligt at opnå en relevant klassifikation uden at supplere undersiden med et beskyttende lag af brandisolering.

Paroc har udført brandtest på en lamelltagkonstruktion med en statisk belastning på 0,9 kN / m2 og opfylder kriterierne for REI 60 og REI 30.

Brandmodstandsklasse REI 30 / REI 60

 
   

 

Sektionering

Ved brandsektionering anvendes PAROC ROX 2, Stav Brand af stenuld. De fås til de stålpladeprofiler, der findes på markedet. De passer til stålpladens profil og monteres i henhold til nedenstående figurer. Minimumslængde er 600 mm. 

Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak  Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak 

Tilslutning mellem brandcelle-
begrænsende væg/tag 
Væg parallelt med tagpladens
profilretning.

 

Tilslutning mellem brandcelle-
begrænsende væg/tag 
Væg vinkelret på tagpladens
profilretning.

 

Stavene placeres i både øverste og nederste profil, når pladen ligger på tværs af væggen (figuren til højre). For yderligere oplysninger henvises til det svenske Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation 125, "Projektering av Industri- och Hallbyggnader".