Betondæk

En huldækplade uden ekstra brandsikring har typisk en brandteknisk klasse REI 30 – REI 120 afhængigt af pladetypen. Ekstra brandsikring på betonplader forsinker temperaturstigningen på armeringsjernene.

Brand, Betondæk  Det findes ingen testresultater for massive betonplader. PAROC FPS 17 (tykkelse 20 mm) giver strukturen en brandmodstand på 120 minutter. Montér brandsikringsplader med mekaniske fastgørelsesanordninger, 12 pr. plade.

Brandsikring med PAROC CGL-produkter

For armerede betonplader med en tykkelse på 120 mm giver PAROC CGL 20cy (60 mm) en brandmodstand på 240 minutter.