Hvilke materialer, man vælger til at dække vægge og lofter, kan have en væsentlig indflydelse på brandens spredning og dens væksthastighed, selvom overfladerne næppe er de første materialer, der bliver antændt. Dette er særlig vigtigt i cirkulationsområder, hvor overflader kan medføre, at branden spredes hurtigt, og dermed vanskeliggør evakueringen.

Der er flere brandmæssige egenskaber på overfladematerialer, der påvirker brandens spredning. Disse er bl.a., hvor let de bliver antændt, og hvor hurtigt belægningsmaterialet afgiver varme, når det brænder. Direktiverne for europæiske brandtest og -klassificeringer bidrager til at bremse brandspredning internt ved at kontrollere disse egenskaber.

Beklædning – Flugtvejsgange 

Bygninger skal have beskyttede evakueringsveje. Brandkravene til vægbeklædningerne på indervæggene er fastsat i gældende Bygningsreglement 2010.

 
PAROC Parafon stenuldsbaserede akustikplader har gode brandmæssige egenskaber og passer til alle slags flugtveje.