Dårlig akustik og unødvendige lyde kan forårsage stress, træthed og koncentrationsbesvær. Det vil vi naturligvis gerne beskytte vores børn og unge imod. I miljøer til uddannelse, men også til sport og fritid, er det ekstra vigtigt at sikre et godt lydmiljø.

Paroc tilbyder lydabsorberende lofter og vægpaneler til akustikregulering og støjdæmpning. Vi ved, at god akustik i skolen har flere positive effekter såsom bedre sundhed og undervisningsresultater. 

Børnehaver og skoler er en udfordring, når det gælder akustik. Der er mange ting at tage hensyn til, for eksempel elevernes forudsætninger og behov for kommunikation eller alenetid. Der kan foregå livlig leg i ét lokale og hvile i det næste. I ét lokale tilskyndes til diskussion og gruppearbejde, mens eleverne i det tilstødende lokale har brug for at sidde uforstyrret med opgaver, der kræver koncentration.  Løsningen er i de fleste tilfælde at montere et akustikloft med meget god lydabsorbering med en pladetykkelse på mindst 40 mm, som dæmper selv lave lydfrekvenser. I klasseværelser anbefales vægabsorbenter først og fremmest på bagvæggen for yderligere at forbedre lydabsorberingen. 

Også andre lokaler på skolen som for eksempel kantine, aula, grupperum og trapperum stiller høje krav til gode akustikløsninger. Det samme gælder gymnastiksale, idrætshaller og sportsarenaer. Idræts- og foreningslivet fylder meget i mange menneskers liv, og store lokaler med et højt og larmende lydniveau kræver
robuste og effektive akustikløsninger.