Vi tilbringer stadig mere tid indendørs. Kvaliteten af indemiljøet er vigtig for vores trivsel. Et vigtigt aspekt er lydmiljøet, som påvirker os på mange forskellige måder.

I mange indendørsmiljøer har udseende og design stor betydning side om side med et godt lydmiljø. Det gælder eksempelvis kontorer, gangarealer, foyerer, receptioner, aulaer konferencerum og møderum. Dels skal lydmiljøet tilpasses til det arbejde eller den aktivitet, der skal foregå, dels er det visuelle indtryk vigtigt. Og det er absolut muligt at skabe kreative og innovative løsninger med det bedst tænkelige lydmiljø. 

Det er en kunst i sig selv at skabe et miljø, der er behageligt at opholde sig i rent lydmæssigt, men det behøver absolut ikke at ske på bekostning af æstetikken.