Brandsikring er måske ikke det første, du tænker på, når du planlægger en bæredygtig boligmasse. Især når det kommer til lofter. Men derimod er energieffektivisering sikkert med på tjeklisten?

Gør brandsikring til mere end blot en parentes eller et punkt langt nede på listen. Det giver bonus! Med det rette materialevalg kan du gøre en stor forskel.

Når det brænder, danner loftskonstruktionen en beskyttende barriere mod varme og varme gasser. Den forhindrer opvarmning og antænding af konstruktioner og installationer, der ligger over det sænkede loft. Derfor er det vigtigt, at konstruktionen er udført, så den bevarer både bæreevne og brandmodstand ved varmepåvirkning. 

Paroc kan tilbyde brandsikre loftsløsninger med PARAFON lydabsorbenter i kombination med brandudstansede bærende konstruktioner. 

Loftet bevarer sin form og bidrager ikke til overtænding i tilfælde af brand. Brandudstansningen i den bærende konstruktion medfører, at profilen presses sammen og optager den udvidelse, der sker i materialet, når det opvarmes ved brand. På den måde forbliver den bærende konstruktion plan og intakt, og de ubrændbare loftsplader i stenuld bliver siddende, hvor de er. Den kombination modvirker overtænding og videre spredning af både brand og varme gasser. 

Det er ekstra vigtigt at tænke på i bygninger og rum, der har en høj beskyttelsesværdi. Det gælder naturligvis også for alle typer flugtveje, hvor en brands spredning og tidsforløb kan betyde forskellen mellem liv og død. 

Paroc gennemførte i 2014 en undersøgelse blandtnæsten 400 brandmænd for at finde ud af, hvad de anser som det vigtigste tiltag til at forbedre brandsikkerheden. De fremhævede en forbedring af konstruktionens brandhæmmende evne samt øget anvendelse af ubrændbare byggematerialer. 93 % af brandmændene i undersøgelsen ville vælge stenuld som isoleringsmateriale.