Striber i Danmark siden 1988

I 75 år har stenens unikke egenskaber og de krævende nordiske vejrforhold, inspireret Paroc til at udvikle innovative isoleringsløsninger.

Det er med en vis stolthed, vi ser tilbage på hvad vi har udrettet. Men vi har også stor fokus på fremtiden. Verden står overfor store udfordringer og vi vil bidrage med effektive isoleringsløsninger som er til gavn for udviklingen.

Paroc celebrates 25 years in Denmark

 

 

For 25 år siden introducerede vi Paroc stenuld i Danmark, allerede der tænkte vi langsigtet. For isolering fremstillet af stenuld bidrager positivt til miljøet.

Efter at mineraluldsproducenterne i mange år havde leveret isolering i primitiv plastindpakning var Paroc de første i Norden som i 1983 lancerede de rød og hvidstribede pakker som er helt lukket og derved beskytter materialet optimalt. Det var også Paroc der som de første i 1988 leverede isoleringen på paller.

Men stenuld har andre gode egenskaber end de varmeisolerende og brandhæmmende. Dette har vi udnyttet i de lydabsorberende produkter vi har udvikler, for at skabe et behageligt akustisk miljø.
Paroc historie og nutid 

Produkter og løsninger er en vigtig side af Paroc, men vi har også altid arbejdet aktivt for at bidrage til at drive udviklingen hen mod energieffektiviseringer, f.eks passivhusteknikker. Dette og meget mere, har vi lagt ind under vores koncept Paroc Energiklogt hus. Vi forsætter dette arbejde og lancerer nye og innovative koncepter og løsninger de næste 25 år.