PAROC® Protection

Paroc Protection PAROC® PROTECTION er vores koncept for nordisk fremstillet stenuld – et materiale, som har overlegne egenskaber, når det gælder fugt- og brandsikring. Et hus med PAROC® stenuldsisolering giver øget beskyttelse mod fugt. Stenuld absorberer ikke vand særlig godt, og takket være sin høje fugtgennem-trængelighed tørrer det hurtigt, hvis det udsættes for fugt. PAROC® stenuldsisolering er ikke brændbart, og det klassificeres derfor i den højeste Euroklasse A1.  

 

Paroc ProtectionBrandsikkerhed hugget i sten 

Når det brænder, er tiden vigtig. Tid til at redde mennesker og materielle værdier. Tid til at forhindre, at ilden spredes. Tænk på følgende ting, når du vælger isolering:

 Stenuld fremstilles af sten, som hverken brænder eller antændes. Stenuldsisolering bidrager derfor ikke til, at branden spredes. Tværtimod beskytter materialet imod brand. Når det brænder, kan stenuld i visse konstruktioner modstå ilden i op til fire timer, inden materialet påvirkes af ilden. Stenuldens høje varmebestandighed gør det til et selvfølgeligt valg ved projekter, hvor brandsikkerheden er vigtig. Valget påvirker også husets forsikringspræmie. Kontakt dit forsikringsselskab for at få yderligere oplysninger.

PAROC® stenuld er ikke brændbart, og det klassificeres derfor i Euroklasse A1. Det kan anvendes i alle konstruktioner, fra enkle skillevægge og i den pudsede facade til loftsrum eller svagt hældende tage. Stenuld forhindrer branden i at spredes.

En skillevæg med almindelige gipsplader på hver side af riglerne og 95 mm tykke stenuldsplader kan modstå brand i op til 60 minutter. For at opfylde de tilsvarende krav med en anden type isolering er det nødvendigt med dobbelte gipsplader, hvilket medfører højere omkostninger. 
  

Paroc ProtectionSten mod fugt  

Alle bygninger udsættes for fugt. Den trænger ind på steder, hvor den ikke burde være, og skaber usynlige problemer. Det er et velkendt faktum, at der kan opstå både mug og lugtgener, hvis der er fugt i konstruktionen – noget som direkte påvirker helbred og komfort for brugerne af lokalet.

Det er lige så velkendt, at fugt er hovedårsagen til skader på byggematerialer og konstruktioner – noget som ofte truer både økonomien og funktionen.

Derfor er valget af isolering afgørende, når du selv bygger. Du har to alternativer: Tag chancen, og anvend et isoleringsmateriale, der lukker fugten inde. Eller vælg at holde dig tør fra starten. Stenuld har en høj dampgennemtrængning. Dette betyder, at fugt passerer gennem stenulden, hvis varmen er tændt. Hvis stenuld alligevel udsættes for fugt, tørrer den meget hurtigt. Stenuldens varme-, lyd- og brandisoleringsevne består, selv efter den har været udsat for fugt og derefter har skullet tørre.

Det er vigtigt, at detaljer og tilslutninger til pudsede facader på rigelrammer udføres korrekt. Studier udført af SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, viser, at stenuld er lettere og sikrere end andre typer isolering. Når du har et begrænset budget, er stenuld en nem måde at bygge på. På den måde kan du undgå fremtidige risici og omkostninger for din pudsede facade.

Læs mere

 
Læs vores brochure om konceptet PAROC PROTECTION.

Læs vores seneste nyheder, bl. a. om hvordan du kan forhindre brand og fugt i bygninger.