Paroc har deltaget i flere forskellige passivhusprojekter. Nedenfor finder du nogle gode eksempler på, hvordan du kan bygge et energieffektivt passivhus.

Klik på fanerne for at finde inspiration fra nogle eksempler fra Sverige, Finland og Litauen.

Passivhus Granbäck, udvendigt

Passivhus Granbäck

Vores første passivhusprojekt nogensinde er passivhuset Granbäck i Vallentuna (Stockholm) i Sverige.

Passivhuset Granbäck er et enfamilieshus med trærigelramme i to etager, der er opført i to etaper. Første etape på 105 m2 stod færdig i 2008. I anden etape blev bygningen udvidet med 95 m2, hvilket gav huset et samlet gulvareal på 200 m2. Denne etape stod færdig i 2009.

Ydervæggene er bygget med en dobbelt trærigelramme, der består af to rammer: en udvendig 170 mm bred bærende ramme, der er isoleret med PAROC UNS 37, og en indvendig 70 mm bred ikkebærende ramme, der er isoleret med PAROC UNS 37. Mellem disse rammer er der installeret 170 mm PAROC UNS 37. Udvendigt på den udvendige, bærende ramme ligger en 50 mm tyk PAROC FAS pudsisoleringsplade eller en 30 mm tyk PAROC WAS isoleringsplade samt luftspalte og træpanel.

Gulvkonstruktionen er bygget på en ca. 100 mm tyk betonplade. Under pladen ligger et 300 mm tykt lag af PAROC GRS 30 isoleringsplader. Oven på isoleringspladerne ligger der en 17 mm PAROC SSB2t-plade og en 22 mm spånplade som underlag for det 15 mm tykke parketgulv.

Skråtaget består af 500 mm I-træbjælker, PAROC BLT 1 løsuld og en 45 x 70 træramme med træbjælker, der er fastgjort i den nederste I-bjælkekonstruktion sammen med en 70 mm tyk PAROC UNS 37 isoleringsplade.

Konstruktionsdata

U-værdi, ydervæg 0.09W/m2
Loft  0.07 W/m2K
Gulv 0.10 W/m2K
Vindue 0.9 W/m2K
Døre 0.84 W/m2
Gennemsnitlig ventilation 0.5 1/h 
Varmegenvindingsgrad 85…90 % 
Lufttæthed n50: 0.20 1/h (opmålt værdi) 
Behov for opvarmningsenergi ≤ 15kWh/m2, a (rumopvarmning)

Byggefase

Projektet startede i 2007, og første etape (105 m2) stod færdig i januar 2008, hvor beboerne kunne flytte ind. Anden etape (95 m2) blev påbegyndt i 2008. 

Opførelse af Passivhus Granbäck
Forberedelse af fundamentet,
september 2007.

Opførelse af Passivhus Granbäck
Paroc-materialerne er på plads. L-element og isolering. Det første element placeres på en plan grusoverflade.

Opførelse af Passivhus Granbäck 
Pladen kan støbes.
Isoleringen i pladen er Paroc GRS 300 mm.
Opførelse af Passivhus Granbäck 
Støtteramme på 45 x 170
mm og 500 mm høje loftsbjælker.
Opførelse af Passivhus Granbäck
Blæser løsuld ind i loftet, 73 m3!
Opførelse af Passivhus Granbäck
Facade, der anvendes Paroc FAS 2, 50 mm, og WAS 35tt, 30 mm.
Opførelse af Passivhus Granbäck
Luft- og dampspærre. Plastiktæppe
installeres mellem væggen som forberedelse til 2. etape. Samtidig isoleres væggene helt. I alt 465 mm isolering!
Opførelse af Passivhus Granbäck
Loftet isoleres.     

Opførelse af Passivhus Granbäck
Omhyggeligt tapede tilslutninger mellem væg og vindue.

Opførelse af Passivhus Granbäck
Lars Tobin fra Anneling-Tobin
Consult sørger for at huset lever op til standarden for passivhuse.

Opførelse af Passivhus Granbäck
På trods af indendørstemperaturen
på 22 grader har væggen en temperatur på under 0 grader på ydersiden. Heller ikke vinduerne lækker varme!
Passivhus Granbäck m PAROC stenuldsisolering
Passivhuset Granbæck stod færdigt 2009.

 

Paroc Passive House Tikkurila, det første passivhus i Finland

Paroc passivhus, Dickursby

Paroc passivhus, Parocs pilotprojekt og samtidig det første passivhus i Finland ifølge VTT's definition, stod færdigt i Dickursby i Vanda i maj 2009. Huset fik tildelt Passivhuscertifikatet i april 2010.

Paroc passivhus er et dobbelthus til to familier i to etager. Hver familie har et samlet gulvareal på 187 m2 og et volumen på 540 m3.

Gulvkonstruktionen ligger oven på en 100 mm tyk betonplade med et 300 mm tykt isoleringslag under pladen. Husets fundament er af beton med isolering på alle sider.

Begge familier ønskede et murstenhus. Derfor blev husets ydervægge fremstillet efter PreWIS I-metoden (præfabrikerede vægisoleringssystemer) på fabrikken for præfabrikerede betonelementer. Det indebærer, at der er monteret en 450 mm tyk PAROC FAL 1 lamelplade på en 150 mm tyk betonramme ved hjælp af betonens egen vedhæftningsflade. Betonpanelernes overflade blev gjort vejrbestandig ved hjælp af et tyndt lag mørtel. Det afsluttende tyndpudslag blev påført på byggepladsen.

Taget er et skråtag med loftsbjælkelag af træ, og varmeisoleringsløsningen er "PAROC Tuplavarma", en løsning med dobbelte lag, der består af PAROC eXtra-plader (100 mm) og PAROC løsuld (ca. 500 mm) ovenpå.

I konstruktionen og løsningerne til Parocs passivhuse er husets volumen og vinduesstørrelserne optimeret for at opfylde beboernes behov. Vinduerne har nye specialrammer, der passer særlig godt til passivhuse. Dørene er energieffektive. Vinduerne og dørene kommer fra Diago Windows.

I Parocs passivhuse er alle VVS-installationer foretaget i det lufttætte lag, og alle de nødvendige gennemføringer og tilslutninger er tætnet omhyggeligt.

Begge familierne valgte ventilationssystemer (og varmegenvindingsenheder) fra forskellige leverandører, et fra Enervent og det andet fra Vallox. Efter behov kan ventilationssystemet også benytte varmen fra jordvarmeledningerne, der er installeret i nærheden af huset. Alle lufttilførselsenheder i rummene har et elektrisk varmeaggregat med termostat, der garanterer komfort, selv i de koldeste vinterperioder. Disse varmeaggregater fra RCL har et meget lavt energiforbrug.

Saunaen og badeværelserne har gulvvarme for at øge komforten.

Konstruktionsdata

U-værdier  
Ydervæg 0.09W/m2K
Loft 0.07 W/m2K
Gulv 0.10 W/m2K
Vindue 0.7…0.8 W/m2K
Døre 0.4 W/m2
Ventilation 0.5 ggr/h 
Ventilationsflow  0.075 m3/3 
Lufttæthed n50: ≤0.60 1/h *
Behov for opvarmningsenergi 18.7 kWh/m2/a

 

Byggefase 

Byggearbejdet på stedet blev påbegyndt i december 2007, og huset stod færdigt i maj 2009.   

Certificering

I april 2010 gav Paroc huset det første passivhuscertifikat nogensinde i Finland. Passivhuscertifikatet er baseret på et certifikat, der udstedes af VTT, hvori kvalitetskriterierne for et passivhus er defineret.

Øvrigt

VTT (Finlands teknologiske forskningscentral) har deltaget i projektet helt fra begyndelsen og vil fortsat udføre målinger og følge bl.a. energiforbruget i flere år efter færdiggørelsen.
*) Lufttætheden blev målt den 26. marts 2009, og huset var det TÆTTESTE HUS I FINLAND: Luftlækageværdien på n50 for familien Vuoritsalo var 0,34 l/h og 0,25 l/h for familien Tuominen. I henhold til de aktuelle byggestandarder er værdien 4 l/h.
*) Lufttætheden blev målt den 26. marts 2009, og huset var det TÆTTESTE HUS I FINLAND: Luftlækageværdien på n50 for lejlighed B var 0,34 l/h og 0,25 l/h for lejlighed A. I henhold til de aktuelle byggestandarder er værdien 4 l/h.

De hvælvede taget er kendetegnende for Paroc Lupaus

Passive House Paroc Promise, Lupaus

Paroc Promise stod færdigt til byggemessen i Valkeakoski i sommeren 2009 og blev præsenteret på messen som husnummer 21. Paroc Promise var det eneste passivhus på messen, der opfyldte VTT's kvalitetskriterier for passivhuse, og de besøgende stemte på det som messens næstbedste hus.

Paroc Promise er et fritstående enfamilieshus i to etager med et samlet gulvareal på 234 m2.

Husets fundament er et fabriksfremstillet element fra Soklex. Fundamentpladen ligger direkte på jorden. Fundamentet er også isoleret.

Husets ydervægge med træramme er præfabrikerede elementer fra Fennotalo og består af 410 mm tykke PAROC eXtra varmeisoleringsplader og 70 mm tykke PAROC WPS 3n isoleringsplader, der beskytter mod vinden. Væggenes hvælvede dele er også fabriksfremstillede hos Fennotalo med CNC-bearbejdning. Pudset på den ventilerede facade er påført på gipsplader.

Skråtaget med rigler består af tagkomponenter af træ og loftsbjælkelag og er isoleret med 600 mm tykke, brandsikre PAROC eXtra varmeisoleringsplader.

Ventilationssystemet fra Enervent sikrer et godt indeklima. Varmen, der afgives fra beboere og husholdningsapparater, anvendes til opvarmning af huset. Derfor fungerer ventilationen også som et opvarmningssystem i huset. I overetagen har ventilationssystemets blæser til indgangsluft en termostatstyret varmeisoleringsevne i alle rum ved midlertidige behov for yderligere opvarmning, f.eks. i meget kolde vinterperioder. Stueetagen og badeværelserne har vandbåren gulvvarme med luftvarmepumper som primær kraftkilde for at øge komforten.

Vinduerne og dørene er Alfa-vinduer og -døre, der er fremstillet af Skaala. Vinduerne har 2 + 2 glas. De sydvendte vinduer kan stort set åbnes helt, mens de nordvendte vinduer er faste. Fordørene er holdbare lavenergidøre. Terrassedørene af glas har et lydisoleringsniveau på 30-35 dB.

Johanna Sippala har indrettet Paroc Promises. Hun er kendt i Finland fra indretningsprogrammet Inno på tv-kanalen Nelonen. Der har været fokus på at skabe harmoni og hygge, hvilket man har sat stor pris på.

VTT (Finlands teknologiske forskningscentral) har deltaget i projektet i løbet af konstruktionsfasen og vil fortsat følge bl.a. energiforbruget i flere år.

Byggefase

 

Projektkonstruktionen startede i 2007, og byggearbejdet blev påbegyndt i sommeren 2008.

Paroc Promise Lupaus tegning

Paroc Promise Lupaus tegning

Paroc Promise Lupaus tegning  
Koncepttegning Koncepttegning Koncepttegning
Paroc Promise Lupaus skitse Paroc Promise stueetage Paroc Promise overetage Kimmo Lylykangas, arkitekt
Udvendig skitse Tegning, stueetage Tegning, overetage

Kimmo Lylykangas, arkitekt SAFA

Paroc konstruktion loftsrum

Paroc konstruktion ydervæg

Hvælvet loft

Paroc Promise Johanna Sippala

Konstruktion loftsrum Konstruktion ydervæg Hvælvet loft

Johanna Sippala

Paroc Promise Indretning Paroc Promise interior Paroc Promise indretning

Paroc Promise indretning

Indretning Indenfor Indenfor Indenfor

Konstruktionsdata 

Paroc Koncept til Passivhus Passivhus Paroc Promise
Samlet gulvoverflade m2  

290

Samlet volumen m3  

1200

Dør- og vindues-åbninger/samlet m2(%)  

19.9

Ydervægge (W/m2K)

0.07 - 0.1

0.086

Loft (W/m2K)

0.06 - 0.09

 

* Tagkonstruktion  

0.063

* Terrasse  

0.083

Stueetage (W/m2K)

0.08 - 0.01

 
* langs væggen  

0.07

* midten af gulvet  

0.08

Vinduer (W/m2K)    
* faste

0.6 - 0.8

0.75

* oplukkelige

0.7 - 0.9

0.84

Dør (W/m2K)

0.4 - 0.7

 
* massiv  

0.6

* glas  

0.72

Luftlækageværdier 50 (l/h)

< 0.6

0.28

Varmegenvinding, årlig effektivitet  (%)

> 75

87

Behov for opvarmningsenergi (kWh/m2)

≤ 25

23.8

Det første Paroc passivhus i Litauen

Paroc Passivhus, Litauen

Det første Paroc passivhus i Litauen blev bygget af UAB "Veikmė" i et villakvarter i Vilnius i nærheden af søen Gulbino. Den ansvarlige arkitekt var Rytis Kripas.

Huset er et enfamilieshus i to etager med integreret garage. Huset har et samlet areal på 224,56 m2. Det har to typer af ydervægge: (pudsvægge og ventilerede vægge) og en bærende konstruktion af keramiske mursten. De pudsede vægge er isoleret med PAROC FAL 1 facadelameller, 350 mm tykke og med puds. De ventilerede vægge er isoleret med PAROC UNS 37z, tykkelse 300 mm, og PAROC WAS 25t, tykkelse 50 mm, og har træpaneler.

Stueetagen er isoleret med PAROC ROS 30, tykkelse 300 mm, og langs med husets omkreds er der yderligere en 100 mm tyk plade. Den samlede tykkelse langs med husets omkreds er 400 mm. Skråtagets konstruktion består af I-træbjælker, der er isoleret med 450 mm tyk PAROC UNS 37z og 50 mm tyk PAROC WAS 25t.

Konstruktionsdata:

U-værdier  
Ydervæg 0.10W/m2
Loft 0.08 W/m2K
Gulv  0.12 W/m2K
Vinduer     0.78 W/m2

Døre

0.80 W/m2
Varmevekslerens effektivitetsgrad ≥81.4%
Lufttæthed   n50: ≤0.40 1/h (opmålt værdi ved test) 
Behov for opvarmningsenergi

≤15kWh/m2 (rumopvarmning)

Byggefase: 

Projektet startede i marts 2008. Byggearbejdet på stedet blev påbegyndt i februar 2009, og huset stod færdigt i november 2009.

 

Download vores brochurer om energiklogt byggeri

 

Læs vores seneste nyheder: