Innovaprojektet – en ny, innovativ og energieffektiv måde at renovere lejlighedsblokke på

Udlejningshus blev renoveret i henhold til standarder for passivhuse i Innova-projektetI Innovaprojektet blev en typisk lejlighedsblok fra 1970'erne renoveret for at leve op til den finske standard for passivhuse. Det indebærer, at behovet for opvarmningsenergi efter renoveringen højst er 25 kWh/m². Lejlighedsblokken i fire etager fra 1975 ligger i Peltosaari i Riihimäki (Finland) og har 33 lejelejligheder og en børnehave. 

 

Innovaprojektet indledtes i begyndelsen af 2010. Formålet var at motivere udlejnings- og boligforeninger til at udføre energieffektive forbedringer. Projektet undersøgte innovative tilgange og løsninger til energieffektive forbedringer af den eksisterende boligmasse.

I august 2010 blev et fireetagers hus med 33 lejelejligheder i Riihimäki, opført i 1975, valgt til Innova renoveringsløsningen. De eksisterende facader var præfabrikerede sandwichelementer i beton, hvilket er karakteristisk for dette område.
Innovaprojektet – en ny og innovativ måde at renovere lejlighedsblokke på en energieffektiv måde  Under renoveringsarbejdet sættes de præfabrikerede elementer på plads med en kran Denne nye renoveringsmetode gør, at huset hurtigt når standarden for passivhuse
Lejlighedsblokken på Saturnuksenkatu 2 i Riihimäki før renovering. Under renoveringsarbejdet sættes de præfabrikerede elementer på plads med en kran. Denne nye renoveringsmetode gør, at huset hurtigt når standarden for passivhuse.
                                                             

De præfabrikerede elementer færdiggøres på fabrikken

De præfabrikerede elementer færdiggøres på fabrikken

De præfabrikerede elementer
færdiggøres på fabrikken.

Renoveringen omfatter nye døre og vinduer, altaner, ekstra varmeisolering og nyt ventilationssystem med effektiv varmegenvinding. Ventilationsenheden er udstyret med et filter for at forhindre selv små mængder ventilationsluft og indendørsluft i at trænge ind i den roterende varmeveksler.

Husets ydermål måles ved hjælp af lasermåling og ud fra det beregnes målene på byggeelementerne. De udvendige betonpaneler og varmeisoleringen på de gamle ydervægge blev demonteret og erstattet af lodrette facadeelementer med en trærammekonstruktion. Ventilationskanalerne, vinduerne og altandørene installeredes i elementer, som det første lag på facaderne af pudsede gipsplader. Elementerne blev transporteret liggende og blev vendt ved hjælp af kranen. Et modelelement blev testet på elementfabrikken, inden fremstillingen blev påbegyndt.

Mindre tid på byggepladsen

Den nye renoveringsmetode indebærer mindre tid på byggepladsen. Ifølge planlægningen skal hele konstruktionsfasen være færdig inden for fem måneder, hvilket er halvt så lang tid som for tilsvarende renoveringsarbejde på lignende lejlighedsblokke i Peltosaari-området. Ombygningen giver også mulighed for at opgradere husets arkitektur.  

 Ny facade

Bild: Kimmo Lylykangas Arkitekter. 
Link: Kimmo Lylykangas Arkitekter webside

 Innova facade
Facaden i marts 2012. Foto: Jukka Sevon, Paroc OY

De nye facadematerialer er pudsede gipsplader, fibercementplader (børnehave) og træpaneler (altaner). Den tredimensionelle overflade på facaden med pudsede gipsplader og anvendelsen af forskellige farver viser, hvordan lejlighederne er opdelt bag om facaden. Formålet med bygningens design var at opgradere facaderne, men bevare en del af bygningens oprindelige karakter.

Forbedret renoveringsteknik

Det valgte renoveringssystem forbedrer en teknik, som er blevet anvendt ved ombygninger i flere europæiske lande. I Finland blev metoden introduceret gennem forskningsprojektet TES – Energy Facade, som er et samarbejde mellem Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU, Norge) og Technische Universität i München (Tyskland, koordinator) i løbet af 2008-2009 [2]. Innovaprojektet er den første kendte anvendelse på et eksisterende hus i Finland.

Innovaprojektet støttes af ARA (Finansierings- og udviklingscenteret for boliger i Finland), Sitra (Jubilæumsfonden for Finlands selvstændighed) og TEKES (det finske udviklingscenter for teknologi og innovation) samt flere industrielle partnere, herunder Recair, Ensto, Lammin Ikkuna og Paroc, som projektejer og koordinator. Ekspertrådgivning og overvågning efter afslutning af renoveringen blev udført af VTT (finsk teknologisk forskningscenter). Arkitekten SAFA Kimmo Lylykangas stod for selve arkitekturen og løsningen. Han har også deltaget aktivt i TES-projektet i Europa.

Paroc Innova løsning 

PAROC Innova-løsning

Rammens lag:
- Gammel indvendig beklædning
- PAROC UNM 37pz, 100 mm
- PAROC Tyvek Supro Grid XMU 190, PAROC XMW 060
- Træbjælke af finer, som er isoleret med PAROC eXtra plus, 300 mm
- Cementbaserede byggeplader
-
PAROC FAL 1 Facadelamel, 50-100 mm
U-værdi 0.10 W/m2K

Struktur af de træelementer, som blev anvendt i Innova-
renoveringsprojektet og kontaktoverfladen mod den gamle ramme.

Reduceret kuldioxidudledning

Den løsning for energirenovering af modelhuset i Riihimäki til passivhusniveau, som blev anvendt i Innovaprojektet, reducerer udledningen af kuldioxid med op til det, der svarer til 75 ton om året for den aktuelle hustype. Dette svarer til 11 gange rundt om jorden i en mellemstor bil.
Læs mere

Innovaprojektet er blevet præsenteret på flere seminarer i Finland og internationalt.
Kimmo Lylykangas, arkitekt

Download hele rapporten skrevet af arkitekt Kimmo Lylykangas (eng pdf, 0,8 Mb) >>.