CE-mærkning for Teknisk Isolering

CE what's in it for me?

Fra og med august 2012 skal alle tekniske isoleringsprodukter være CE-mærkede. Produkterne mærkes i henhold til følgende harmoniserede produktstandard: DS/EN 14303 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer – Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) – Specifikation. Når et produkt er CE-mærket, kan der ikke stilles krav om yderligere lokale produktkvalitetsmærkninger på det europæiske marked. Frivillige kvalitetsmærkninger er dog stadigvæk tilladt.

CE-mærkning er et kvalitetssystem, der viser produktets ydeevne, ikke at produktet er godkendt til et bestemt anvendelsesområde. Mærkningen viser, at produktet opfylder de erklærede egenskaber, og at det er sikkert at anvende. I alle europæiske lande findes der lokale bestemmelser, som definerer, hvilke egenskaber, der kræves af produktet for et bestemt anvendelsesområde. Det er vigtigt at kontrollere, at de erklærede egenskaber opfylder kravene for det aktuelle anvendelsesområde.

Produktet kan have gode varmeisolerende egenskaber, men reagere meget negativt ved brand eller på vandabsorption. Hvis alle disse egenskaber er vigtige, bør du derfor vælge et produkt med erklærede værdier, der tilgodeser dine krav.

På dette websted forklarer vi egenskaber, der kan erklæres, hvordan det foregår, og hvad der er er vigtigt at vide ved brug af CE-mærkede tekniske isoleringsprodukter.

Det er producenten af produktet, der er ansvarlig for at erklære, at de produkter, der forhandles på markedet, lever op til de fastsatte egenskaber. Det viste dokument er en "Ydeevnedeklaration". Hos Paroc har er vi gået et skridt længere og har et "Attest for byggevarens ydeevnes konstans", hvilket betyder, at en tredjepart overvåger alle produkter, og at Paroc holder, hvad vi lover.

Det rette produkt til din anvendelse

PAROC har et bredt produktsortiment, der er optimeret til hvert enkelt anvendelsesområde. Høj temperatur, brand, kondensering eller andre krav – vi har løsningen. Det er nemt at finde det rette produkt, fordi anvendelsesområdet indgår i produktnavnet, f.eks. PAROC Hvac (vvs), Pro og Marine. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger angående CE-mærkningen og vores produktsortiment.

Læs mere

 
CE Mark for technical insulation products brochure

CE Mark for technical insulation products brochure

More information about CE standards you will find on CEN homepage

Til alle anvendelsesområder

Følgende egenskaber skal erklæres for alle tekniske isoleringsprodukter, der skal CE-mærkes, uanset deres anvendelsesområde.

Den termiske modstand er den egenskab, der viser, hvor godt et produkt modstår termisk overførsel igennem materialet. Dette er en af de primære årsager til, at man isolerer: for at reducere uønsket varmetab i installationer og bygningsdele. Et isoleringsmateriales termiske ydeevne angives ofte som termisk konduktivitet (lambdaværdi). Jo lavere lambdaværdien er, desto bedre er isoleringsevnen.

Den termiske konduktivitet (lambda) afhænger af temperatur og fugtighed. Da lambda afhænger af temperaturen, er det meget vigtigt at anvende det rette produkt til det rette anvendelsesområde. Det er ikke sikkert, at et produkt med god (lav) lambdaværdi ved 10 °C har en god lambdaværdi ved 100 °C. 

Lambda-kurva

Fugtighed påvirker materialets termiske konduktivitet, fordi vand har en meget dårligere lambdaværdi end luft. Se tabellen nedenfor.

Materiale  Lambda λ10 -value, W/mK 
Stenuld, vinkelret på fibre 0.033 – 0.039

Stenuld,
parallelt med fibre

0.039 – 0.050
Trä 0.14
Kulstål 60
Luft 0.025
Vand 0.6
Is 2.3 

Den termiske konduktivitet hos PAROC's stenuldsprodukter ændres ikke over tid, og produkterne bevarer sine termiske egenskaber i hele installationens levetid. Lambdaværdier kan erklæres ved hjælp af en lambda-temperaturkurve eller i en tabel med lambdaværdien og værdien for termisk konduktivitet. Enheden for varmeledningsevne er W/(m x K). Værdien rundes op til nærmeste 0,001 W/(m x K). Hvis produktet har en erklæret højeste driftstemperatur, skal lambdaværdierne angives op til denne temperatur.

De lambdaværdier, der angives af Paroc er testet i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder DS/EN 12667 for flade produkter og DS/EN ISO 8497 for rørsektioner. 

Termisk konduktivitet angives ikke i produktbetegnelsen, men skal fremgå af Ydeevnedeklarationen og produktoplysningerne. 

Disse dokumenter finder du på produktsiderne.

Brandreaktion-klassificeringen beskriver, hvordan produktet, i den udførelse det forhandles på markedet, bidrager til brandudviklingen tidligt i brandforløbet. Dette kaldes Euroklasse og skal fastsættes i henhold til DS/EN 13501-01. Et materiale med god Euroklasse forsinker overtænding maksimalt. Derefter er det konstruktionens brandmodstand, der er vigtig (f.eks. EI-klassificering).

Brandreaktion er beskrevet med Euroklasse A-F med tillæg for, hvor meget røg (s1-s3) og brændende dråber (d0-d2) produktet genererer, når det udsættes for brand. 
 

  Bidrag til brand 
A - B - C - D - E - F
Røg intensitet
s1 - s2 - s3 
Brændende dråber
d0 - d1 - d2
A1  Overtænding ikke mulig Test ikke nødvendig Test ikke nødvendig
A2 Overtænding ikke mulig

s1 = Ingen eller meget lidt røg

s2 = Begrænset røgmængde

s3 = Meget røg

d0 = Ingen brændende dråber

d1 = Dråber brænder i mindre end 10 sekunder

d2 = Intet krav

Overtænding ikke mulig
C Overtænding efter mere end 10 minutter
D Overtænding mellem 2 og 10 minutter
E Overtænding på under 2 minutter Ikke testet - eller d2
F Ikke testet Ikke testet Ikke testet

 

Eksempler på Euroklasse

* A2-s1, d0 (Overtænding ikke mulig, ingen eller svag røgudvikling, ingen brændende dråber).

* B-s3, d1 (Overtænding ikke mulig, kraftig røgudvikling, dråberne brænder i mindre end 10 sekunder).
For rør anvendes de samme Euroklasser, men med underindekset "L" (f.eks. A2L-s1, d0).

Brandreaktion

PAROC stenuld er Euroklasse A1 og bidrager ikke til brandudviklingen. Kravet varierer afhængigt af de nationale bestemmelser, og disse varierer igen imellem de europæiske lande. Brandreaktionen for PAROC stenuld ændres ikke over tid, stenulden tilbyder derimod den samme høje, vedligeholdelsesfri brandbeskyttelse i hele instalationens levetid. 

Produktets Euroklasse er ikke angivet i produktbetegnelsen, men skal altid fremgå af Ydeevnedeklarationen og andre produktrelaterede oplysninger (f.eks. datablade og på produktetiketten).

I mål- og toleranceerklæringen vises, hvilke tolerancer produktet har for forskellige mål. Målene er længde, bredde og tykkelse for flade produkter, og desuden retvinklethed for plader. For rørsektioner er målene længde, tykkelse, indvendig diameter, bøjning og retvinklethed. 

Tykkelsestolerancer er beskrevet som klasser fra T1 til T9 i henhold til tabellen nedenfor: 

Tykkelsestolerancer

Niveau eller klasse

Tolerancer    

T1 -5 % eller -5 mma Overskydende tilladt
T2 -5 % eller -5 mma  +15 % eller +15 mmb
T3 -3 % eller -3 mma +10 % eller +10 mmb
T4 -3 % eller -3 mma +5 % eller +5 mmb
T5 -1 % eller -1 mma +3 mm
T8 -5 % eller -3 mma +5 % eller +3 mma
T9 -6 % eller -5 mma +6 % eller +5 mma

a = alt efter hvad der giver den største numeriske tolerance.
b = alt efter hvad der giver den største numeriske tolerance.

Andre måltolerancekrav i henhold til EN 14303 er:

Type af levering Bredde Længde Tykkelse/ klasse Indvendig diameter  Tykkelse-sensartethed  Vinkelrethed
Slabs /
skiver
±1,5 % ±2 % T3 - T5     ±5 mm/m
Lamel-måtter ±5 mm +overskydende
-0 mm
T4 og T5      
Wired
mat
±10 mm +overskydende
-0 mm
T2 og T3      
Skiver, måtter, ruller, vlies, madras, filtb ±10 mm +overskydende
-0 mm
T1 - T5      
Røskåle
Do <150 mm
  ±5 mm T8 +4 mm -0 mm Forskellen er mindre end 6 mm eller 10 % a ±4 mm or ±2 % af den udvendige nominelle diametera
Røskåle Do ≥150 mm   ±5 mm T9 +5 mm tai +2 % -0 mm Forskellen er mindre end 10 mm
eller 12 % a
±4 mm or ±2 % af den udvendige nominelle diametera

a = alt efter hvad der giver den største numeriske tolerance.
b = kun T2.


PAROC stenuld opfylder altid de krav, der er angivet i standarden. Vores egne krav er endda endnu højere.

Tykkelsestoleranceklassen for f.eks. T4 er angivet i produktbetegnelsen, f.eks.: T4.

Dimensionsstabiliteten beskriver, hvor godt målene bliver bevaret, når produktet udsættes for høj relativ luftfugtighed i længere tid (48 timer). Afvigelsen i tykkelse, længde og bredde må ikke overstige 1,0 %. For produkter, hvor den maksimale driftstemperatur er angivet, skal oplysninger om dimensionsstabilitet ikke oplyses, da produkterne har gennemgået en mere krævende test.

Til forskel fra visse isoleringsmaterialer på markedet ændres PARCO stenuld ikke over tid. Termisk konduktivitet, brandreaktion og mål som tykkelse forbliver intakte i hele installationens levetid.


Til specifikke anvendelsesområder

Det er kun nødvendigt at erklære egenskaberne nedenfor, hvis det er foreskrevet for produktets anvendelsesområde.

Maksimal driftstemperatur er meget vigtigt til anvendelser, hvor isoleringen bliver udsat for høje temperaturer, kontinuerligt eller i intervaller. Det er en vigtig egenskab, især i industrianvendelser. I de fleste tilfælde kan et produkt med høj densitet tåle højere driftstemperaturer end et produkt med lav densitet.

Test skal udføres i henhold til DS/EN 14706 for flade produkter og DS/EN 14707 for rørsektioner. Produktet testes under belastning, og tykkelsesformindskelsen måles, efter produktet har været udsat for den angivne temperatur i 72 timer. Hvis tykkelsesformindskelsen er under 5 %, og der ikke er tegn på egenopvarmning, har produktet bestået testen. Hvis et produkt anvendes i en sammenhæng, hvor driftstemperaturen er for høj, er der risiko for f.eks. tykkelsesformindskelse, hvilket med tiden medfører forringet varmeisoleringsevne.

Hvis den maksimale driftstemperatur er sat til 680 °C for et produkt, angives dette i produktbetegnelsen på følgende måde: ST(+)680. 

 

Vandabsorption er en vigtig egenskab, fordi der er mange anvendelsesområder, hvor isoleringen kan blive udsat for vand, høj luftfugtighed eller andre væsker, f.eks. på byggepladsen, men også på grund af utætte beholdere, rørledninger eller andet udstyr. Hvis isoleringen absorberer vand, kan det forværre skaderne på installationen gennem f.eks. korrosion. Vand kan også forringe produktets isoleringsevne drastisk (øge den termiske konduktivitet). Våd isolering har ikke den samme termiske konduktivitet som den erklærede værdi for det tørre produkt.

Hvis vandabsorptionen er erklæret, må testresultatet ikke overskride 1,0 kg/m². Testene skal udføres i henhold til DS/EN 1609 for flade produkter og DS/EN 13472 for rørsektioner. I testen bliver produktet lagt i vand i 24 timer og tørret i 10 minutter, hvorefter man måler vægtforandringen (testmetode DS/EN 1609 og DS/EN 13472). PAROC stenuld absorberer ikke vand og øger dermed ikke risikoen for skader, der opstår som følge af fugt.

Når vandabsorptionen er erklæret, angives det på følgende måde i produktbetegnelsen: WS1. 

 

Når et mineraluldsprodukt anvendes i en sammenhæng, hvor det udsættes for tryk, f.eks. tanktage, er det nødvendigt at kende trykspændingskapaciteten. Trykspændingen skal fastsættes i henhold til DS/EN 826. Trykspændingen angives ved et maksimalt tryk på 10 % og i enheden kPa.

Paroc erklærer trykspændingen for specialprodukter, såsom tagplader til tanke.

Et eksempel på, hvordan trykspændingen kan angives i produktbetegnelsen: CS(10)80

(den krævede trykspænding for at deformere produktet 10 % af dets tykkelse er over 80 kPa)

Resistens mod vanddampdiffusion testes i henhold til DS/EN 12086 for flade produkter og DS/EN 13469 for rørsektioner og angives som niveau MV1 eller MV2.

Niveau Krav 
MV 1  100
MV 2 200

Overfladebehandlingens damptæthed, der svarer til et luftlags tykkelse i meter. 

PAROC stenuld har en åben cellestruktur og påvirker ikke vanddampens bevægelse. Når resistens mod vanddamp er et krav, bør du anvende PAROC-produkter med AluCoat®. AluCoat®-overfladelaget er klasse MV2 og giver den nødvendige dampspærre. Det fungerer også glimrende til kolde rør eller kanaler eller andre anvendelsesområder, hvor resistens mod vanddamp er et krav. I denne type af anvendelsesområder skal alle sammenføjninger tapes med egnet aluminiumstape.

Testmetode DS/EN 13468 anvendes til at fastslå ionniveauet og pH-værdien, der skal have det rette niveau. Vandopløselige ioner (eller forkert pH-værdi) kan medføre uønsket oxidering og korrosion. I visse anvendelser, især inden for industrien (f.eks. på kernekraftværker), kan dette være meget vigtigt. PAROC stenuld er kemisk inert og bidrager ikke til oxideringsprocessen.

Ionerne, der kan konstateres, er vandopløseligt klor (CL), fluor (F), kisel (SI) og natrium (NA) og angives i mg/kg. For klorider og fluorider må ingen testresultater overstige den erklærede værdi. For kisel og natrium må ingen testresultater ligge under den erklærede værdi. pH-værdien må ikke afvige med mere end 1,0 fra den erklærede værdi. Den vigtigste faktor er produktets klorværdi, og mange fabrikker foreskriver, at denne værdi skal være under 10 ppm.

Når der erklæres spormængder af vandopløselige ioner, f.eks. klor, og pH-værdien, angives det på følgende måde i produktbetegnelsen: CL10 eller pH10.

PAROC stenuld er et materiale med god lydabsorberingsevne takket være sin åbne struktur. Lydabsorptionskoefficienten testes og erklæres i henhold til DS/EN ISO 354, og lydabsorptionsegenskaberne beregnes i henhold til DS/EN ISO 11654.


Hvad er en harmoniseret EN-produktstandard? 

Alle EN-standarder udarbejdes af den vesteuropæiske standardiseringsorganisation, CEN, og alle standarder godkendes i fællesskab mellem medlemsstaterne. Medlemmerne i CEN er alle lande, der er med i den Europæiske Union og den europæiske frihandelssammenslutning, EFTA.
En standard kan udarbejdes for at indeholde en række specifikationer og/eller anbefalinger for produkter, systemer, processer eller ydelser. En standard kan også beskrive en måling eller testmetode eller fastsætte en fælles terminologi for en bestemt sektor.

Standarden for teknisk isolering, "DS/EN 14303 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer – Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) – Specifikation", er en produktstandard. Alle europæiske lande skal godkende salg af CE-mærkede produkter på deres nationale marked. Fra og med den 1. juni 2013, hvor CPD (byggevaredirektivet) bliver erstattet af den nye CPR (byggevareforordningen), er det obligatorisk at anvende samtlige udarbejdede EN-standarder.

Målet med CPR er at "fjerne tekniske handelsbegrænsninger inden for byggevarer med henblik på at øge deres frie bevægelighed på det indre marked". Et CE-mærket produkt opfylder grundkravene i CPR, hvilket betyder, at det er sikkert for forbrugeren, miljøet og som byggeprodukt. CE-mærkningen gør også markedet mere gennemsigtigt og gør det lettere at sammenligne forskellige produkter. Desuden bliver ansvaret for og overvågningen af egenskaberne overført til markedet.
Standarderne er skrevet af eksperter på deres respektive felter. Eksperterne udpeges af de nationale standardiseringsorganer og kan repræsentere en branche, brancheorganisationer, professionelle institutioner, regeringen, forbrugerorganisationer, kunder, certificeringsorganer med mere. Processen administreres af CEN sammen med et udvalgt, ansvarligt nationalt standardiseringsorgan.

Når en ny produktstandard bliver godkendt, udgives den i EU's officielle avis og skal implementeres inden for ni måneder efter udgivelsesdatoen. Derefter følger en overgangsperiode på tolv måneder (af og til længere), hvor alle aktører kan indføre og tilpasse sig standarden.

Et Attest for byggevarens ydeevnes konstans udarbejdes af en tredjepart, et bemyndiget organ. Det bemyndigede organ kontrollerer, at producenten (f.eks. Paroc) opfylder de værdier, der er erklæret for det pågældende produkt. Minimumskravet for at blive inkluderet i Attestet for byggevarens ydeevnes konstans er brandreaktionsklasse og termisk konduktivitet.

Paroc er gået et skridt længere og har valgt at certificere flere egenskaber end krævet. På den måde er det garanteret af en tredjepart, at vi indfrier vores løfter, og det er nemt at kontrollere, at vi gør det. For Paroc er det VTT, den finske stats forskningscentral, der er bemyndiget organ.

Det vigtigste dokument for CE-mærkningen er Ydeevnedeklaration. Det er dette dokument, som du altid bør have adgang til som forbruger. I erklæringen angiver vi som producent, at alle produkter er i overensstemmelse med og opfylder det, vi lover. Erklæringen angiver også værdier for det specifikke produkt.

Du finder EU-overensstemmelseserklæringen for alle vores CE-mærkede produkter på vores websted på produktsiderne.

Ydeevnedeklaration og etiketten på emballagen skal indeholde oplysninger om producenten, brandklassen og produktets termiske modstand eller konduktivitet. Mærkningen skal også indeholde oplysninger om, hvilken standard den er vurderet i henhold til, og alle øvrige egenskaber, som producenten skal eller ønsker at erklære. Erklæringen gives i form af en betegnelse på etiketten sammen med CE-mærket og Ydeevnedeklarationen nummer.

Betegnelsen er en streng med produktets erklærede egenskaber. I strengen kan du se, hvilke egenskaber producenten erklærer. 

MW EN 14303 – T2 – ST(+)650 – CS(10)20 – WS1 – MV2 – CL10 – pH9,5

Forklaringen til betegnelsen findes i den relevante produktstandard, i dette tilfælde DS/EN 14303. Betegnelsen ovenfor starter med MW, som står for Mineral Wool (mineraluld), efterfulgt af standarden EN 14303. De efterfølgende forkortelser i eksemplet er forklaret i teksten ovenfor.