Sikkerhed for mineraluldsfibre

EUCEB-certificering

Mineraluldsfibres (glasuld og stenuld) effekt på mennesker er blevet undersøgt nøje af uafhængige medicinske eksperter og forskere.

IARC (International Agency for Research on Cancer) er en del af WHO (World Health Organization). De har klassificeret mineraluld i overensstemmelse med EU-direktiv 97/69/EF, hvor det er angivet, at mineraluldsfibre kan fritages for mistanke om at være kræftfremkaldende, hvis de er biologisk nedbrydelige.
EU-direktiv 97/69/EF blev vedtaget i december 1998. Dette direktiv fastslår sundheds- og sikkerhedskravene for MMVF-produkter (Man-made vitreous fibre). Direktivet klassificerer de kræftfremkaldende egenskaber hos MMVF-produkter i følgende kategorier:

Kategori 1: kræftfremkaldende hos mennesker (asbest)
Kategori 2: sandsynligvis kræftfremkaldende (keramikfibre)
Kategori 3: muligvis kræftfremkaldende (isoleringsuld, der ikke er undersøgt)
Kategori 4: kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende (PAROC stenuldsprodukter)

På baggrund af bemærkning Q i EU-direktiv 97/69/EF nedbrydes mineraluld, der er fremstillet i overensstemmelse med EU-klassificeringen med en acceptabel hastighed, hvis den introduceres i det menneskelige system, og kan mærkes som "ikke-klassificeret", hvilket også indebærer, at den betragtes som ikke kræftfremkaldende. Paroc har ændret fiberens kemiske sammensætning, så den opfylder kravene om at være nedbrydelig.

EUCEB (European Certification Board for Mineral wool) verificerer, at fibrene følger undtagelseskriteriet i EU-direktivet. Hvis fibrene opfylder testkriterierne, giver EUCEB producenten ret til at sætte EUCEB-mærket på emballagen. Med denne mærkning kan forbrugerne let genkende mineraluldsprodukter, der er fremstillet af fibre, der er undtaget fra den europæiske klassificering af kræftfremkaldende stoffer.

EUCEB's kvalitetsråd, der er baseret på råd fra uafhængige eksperter, sikrer, at der er gennemført forsøg i overensstemmelse med de europæiske erklæringer, at resultaterne er i overensstemmelse med kriterierne for biologisk nedbrydelighed, der er angivet i bemærkning Q i EU-direktiv 97/69/EF, og at den kemiske sammensætning af de producerede fibre ligger inden for det samme interval som de testede fibre.

Paroc er medlem af EUCEB og har EUCEB's varemærke i Finland, Sverige, Polen og Litauen. Alle medlemsstater i EU har indført EU-direktivet i deres nationale lovgivning.

RAL kvalitetsmærkning

Siden juni 2000 har det været forbudt at distribuere, producere og anvende biologisk nedbrydelige kunstige mineraluldsfibre til varme- og lydisolering i bygninger og til teknisk isolering i Tyskland. Denne lovbestemmelse, "Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen", inkluderer undtagelsesregler for biologisk nedbrydelige fibre, der følger undtagelseskriterierne i den tyske bekendtgørelse "Gefahrstoff-Verordnung". Disse biologisk nedbrydelige fibre er dermed tilladt i kraft af bekendtgørelsen. Kriterierne er ikke de samme som undtagelseskriterierne i EU-direktivet. I de fleste tilfælde er mineraluldsfibre, der opfylder de tyske undtagelseskriterier, endnu mere biologisk nedbrydelige end fibre, der opfylder de europæiske kriterier.

GGM (Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.) kan tildele en producent RAL-kvalitetsmærkningen og regelmæssigt kontrollere, at producenten af mineralulden opfylder de høje krav. Mineraluldsprodukter, der får tildelt RAL-kvalitetsmærkningen, er ikke omfattet er forbuddet i bekendtgørelsen om forbudte kemikalier. RAL-kvalitetsmærkningen for "produkter fremstillet af mineraluld" indikerer, at kvaliteten og sikkerheden i mineraluldsprodukter bliver kontrolleret af en uafhængig tredjepart.

Alle stenuldsprodukter fremstillet af Paroc følger ikke kun EUCEB, men også RAL.