Bedømmelsessystemer til byggevarer

Svanemærket

Den nordiske miljømærkning Svanen gælder for Parocs lofter PARAFON® HYGIEN, CLASSIC og EXCLUSIVE med kant A. Svanemærkningen garanterer, at Paroc opfylder kriterierne for miljø- og sundhedsfarlige stoffer, energi- og ressourceforbrug, affaldshåndtering, genindvinding osv. I øjeblikket er det kun Parocs lofter, som er svanemærkede. Det skyldes, at der stadig mangler kriterier for at kunne mærke andre isoleringsprodukter. Til gengæld kan man svanemærke en bygning. Svanemærket har udarbejdet et dokument med kriterier for enfamiliehuse, flerfamiliehuse og børnehavebygninger. Den, der ansøger om en sådan licens, skal udfylde kravdokumentet og ansøge om en licens. Producenter af produkter, som ikke kan svanemærkes, såsom isoleringsmateriale, kan til gengæld udfylde et kriteriedokument, som er en bekræftelse på, at der ikke er uønskede kemiske stoffer i produktet.

Læs mere >> Svanemærket

Svenske ordninger "Sunda hus" og "Byggvarubedömningen"

I de senere år er der opstået flere systemer til bedømmelse af byggevarer ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv, såsom de svenske systemer "Sunda hus" og "Byggvarubedömningen". I disse systemer foretages bedømmelser af byggevarer på anmodning fra kunder som f.eks. entreprenører, bygherrer, arkitekter, forsikringsselskaber osv. Formålet er blandt andet, at opdragsgiveren kan få en opfattelse af, om det pågældende produkt er et godt valg ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv, eller om der findes bedre alternativer.

Læs mere >> Sunda hus , Byggvarubedömningen

"BASTA"

Udover ovenstående typer af systemer findes der også "BASTA", hvis egenskabskriterier bygger på den europæiske kemikalielovgivning REACH. Her er det Paroc selv, som er ansvarlig for bedømmelsen. Kun produkter, der lever op til egenskabskriterierne, kan registreres.

Læs mere >> BASTA

EIIF

Paroc Group er premium-medlem af European Industrial Insulation Foundation (EiiF). EiiF er dannet for at etablere og øge brugen af industriisolering som en almindeligt anerkendt måde til at skabe bæredygtig udvikling.

Læs mere >> EIIF