Mekaniske egenskaber

  • Med styrken af et materiale menes evnen til at modstå påførte belastninger. Belastningen kan udøves ved træk, tryk eller forskydning.

Stenuldens egenskaber

Trykstyrke og modul

Trykstyrken angiver, hvor stor belastning et isoleringsmateriale kan påføres uden at miste sin funktion. Trykspændingen angiver, hvor stor belastning et isoleringsmateriale kan påføres, uden væsentlig deformation(f.eks. 10%). Jo højere trykspænding, desto større belastning kan materialet tåle. Belastningen udgøres normalt af sne, vind, jord og andre materialer eller belastning ved brug og trafik under installation (10 kPa = 1.000 kg/m2). 

Trykstyrken (σ) fastsættes, ved en relativ deformering på 10%. I løbet af testen fastsættes kurver for belastningsforskydning. Kurven viser, hvordan belastningen påvirker deformeringen af testmaterialet. Denne type kurve giver yderligere oplysninger om produktets opførsel.

  • Trykspændingen for stenuldsplader ligger omkring 100 kPa
  • Trykstyrken for stenuldsplader ligger omkring 400 kPa

Trykmodulet angiver uldens stivhedsgrad ud fra forholdet mellem øgningen af spænding og øgningen af den relative forskydning. Stivheden fastsættes ved hjælp af den lineære del af kurven for belastningsforskydning

Trækstyrke og modul

Trækstyrken angiver hvor stor styrke, der kræves for at trække et materiale i stykker. Trækstyrken angiver den højeste belastning, som testmaterialet kan holde uden at miste sin funktion, og opmåles ifølge EN 1607. I løbet af testen fastsættes kurver for belastningsforskydning. Kurven viser, hvordan belastningen indvirker på deformeringen af testmaterialet. Denne type kurve giver yderligere oplysninger om produktets opførsel.
Stenuldens elasticitet

 
Trækmodulet viser stivheden af ulden og angives som forholdet mellem øgningen af belastningen og øgningen af den relative forskydning. Stivheden fastsættes ud fra den lineære del af kurven, som illustrerer belastningsforskydningen.
 

Forskydningsstyrke og e-modul

Et materiales evne til at bibeholde sin form, når det udsættes for en forskydningskraft kaldes forskydningsstyrke. Værdien angiver, hvor stor en styrke, der kræves for at et materiale ikke skal miste sin funktion. Testen udføres i overensstemmelse med EN 12090 og resultaterne anføres i kilopascal (f.eks. 35, 50 eller 75 kPa). En høj forskydningsstyrke af byggematerialer er nødvendigt for at klare belastningen ved f.eks. pudsning.
  • Forskydningsstyrken for stenuldsplader ligger på omkring 300 kPa
 

Punktbelastning

Punktbelastningen (PL) angiver, hvor stor koncentreret belastning, som kan påføres inden isoleringen komprimeres til 5 mm inden for et område med 79,8 mm diameter. Denne test udføres i henhold til EN 12430. (10 N = 1 kg).
 
Jo højere punktbelastningsværdi, desto større koncentreret belastning kan materialet tåle. Belastningen kan komme fra fortrin, nitter eller andre former for belastning i løbet af installationsfasen. 
  • Stenuld i tage kan klare punktbelastninger på 200-700N.
 

Dynamisk stivhed 

Et materiale skal være ”blødt”, men også ”hårdt” - elastisk - for at opnå gode dynamiske egenskaber. Enheden MN/m³ angiver, hvor stor styrke, der kræves for at trykke materialet sammen med én (1) meter. Jo lavere værdi for dynamisk stivhed, desto bedre trinlydsisolering.

 

Dynamisk stivhed

 

Denne egenskab er nødvendig til vibrationsdæmpning i f.eks. flydende gulve.

  • Den dynamiske stivhedsværdi for mineraluld ligger på 5-50 MN/m3.

Bøjningsstyrke

Bøjningsstyrken måles i en sikkerhedstest for at sikre, at produkterne kan bære deres egen masse. For stenuldsprodukter måles modstanden kun for akustiske plader, der er monteret lodret fra kanten. Pladen skal være tilstrækkeligt stiv så den ikke bøjes og slipper ophængningssystemet.

Bøjestyrken kan også måles ved belastning. Dette indebærer at det kan bestemmes om lettere installationer, såsom spotlights, sprinklere eller røgdetektorer, kan fæstes direkte på isoleringspladen eller om det er nødvendigt med særlig vedhæftning/forankring i den bærende konstruktion.
 

Trækstyrke

Ved anvendelser, hvor mekaniske fastgørelsesanordninger går igennem isoleringslaget er det relevant at udføre en træktest for at fastsætte, hvor stor styrke er nødvendig for at trække isoleringspladen væk fra underlaget. Denne test udføres først og fremmest på pudsede facadeprodukter.