Holdbarhed

EU's styredokument ”F” vedrørende Byggevareforordningen (CPR) definerer begrebet holdbarhed i henhold til følgende: ”Holdbarheden af et produkt vedrører dets evne til at opretholde de nødvendige egenskaber for et specifikt eller længere tidsrum og under indflydelse af uforudsigelige faktorer. Forudsat at den nødvendige vedligeholdelse gives, skal et produkt muliggøre et korrekt udført arbejde, og dermed opfylde de grundlæggende krav til bygningsværker i løbet af en økonomisk rimelig tidsperiode.”

Holdbarheden afhænger dermed både af produktets påtænkte anvendelse og dets brugsbetingelser. Holdbarhedsbedømmelsen kan foretages for produktet i sin helhed eller for ydeevne-parametre i det omfang, at disse er vigtige for at opfylde de grundlæggende krav til bygningsværker. I begge tilfælde udgår man fra, at produktegenskaberne skal ligge på et acceptabelt niveau sammenlignet med den oprindelige ydeevne i løbet af hele produktets levetid.


Ældning

Med ældning henvises til forandring af produktets egenskaber med tiden. Høj fugtighed og høj temperatur, der virker samtidigt kan påvirke de mekaniske egenskaber af mineraluld. En nedbrydende effekt kan således observeres og måles på produktets egenskaber under ekstreme vilkår.


Formstabilitet under belastning og udsættelse for temperatur og fugt

Formstabilitet sikrer, at et materiale beholder sin oprindelige størrelse og tykkelse. Denne egenskab testes i henhold til EN 1604 (test: 48 timer i 23 °C, 90 % luftfugtighed; tilladt forandring maks. 1 %).

Dimensionsstabiliteten er vigtig for at den isolerede konstruktion skal virke optimalt i løbet af en længere tidsperiode. Kravene fastsættes enten ud fra dimensionsstabilitet ved en konstant temperatur (EN 1604) eller stabilitet under en temperatur- og fugtcyklus (EN 1603). For en konstruktion, der udsættes for belastning er det også vigtigt at vælge et isoleringsprodukt med evne til at beholde sin oprindelige tykkelse gennem tiden (EN 1606).

Dimensionsforandringer i materialer forårsages af termiske forhold og bestemmes ved hjælp af ekspansionskoefficienter. Disse angiver, hvor hurtigt forskellige materialer krymper eller ekspanderer, når de køles ned eller opvarmes. Praktisk taget alle materialer har en ekspansionskoefficient, som er tæt forbundet med deres kemiske sammensætning.

Stenuld er et uorganisk materiale, som beholder sin form og sine dimensioner under alle forhold.

Resistens over for alkali og kemikalier

Det skal angives om isoleringsproduktet er kompatibelt med andre produkter i konstruktionen. Produktet skal være resistent over for alkali, hvis den er i fysisk kontakt med beton, og samtlige kemikalier, som anvendes i forbindelse med isoleringsarbejdet til tætning, limning m.v.

Alkaliresistens er en utroligt vigtig egenskab for de isoleringsmaterialer, som anvendes i tynde pudsanvendelser, hvor pudsen påføres direkte på isoleringen.

  • Stenuld har en høj alkaliresistens.  

UV-stråling under installation

Under byggeprocessen udsættes isoleringsproduktet for ultraviolet stråling. Et typisk eksempel er ETICS-materiale, som anvendes i en facades første isoleringslag og isoleringsoverfladen eksponeres. Pudsen påføres derefter inden for en angivet tidsramme.

Isoleringen skal kunne modstå UV-eksponering uden at blive nedbrudt.

Egenskab  Standard test metode  Mineralulds- isolering In-situ isolering 
Dimensionsstabilitet ved konstant temperatur    x  
Dimensionsstabilitet ved temperatur- og fugtpåvirkning    x  
Varighed tykkelsesstabilitet      
Kemisk resistens    x

 x

UV-stråling    x