Lydklassificering

Et materiales evne til at absorbere lyd udtrykkes som regel med absorptionskoefficienter opmålt i forskellige frekvenser. Dette betyder i praksis, at et materiale har en mængde forskellige absorptionskoefficienter afhængig af frekvens.

Ved specificering af passende absorptionsklasse for et produkt måles produktet først ifølge EN ISO 354. Resultatet af denne test er en absorptionskurve, som præsenterer absorptionskoefficienter for hver frekvens som anvendes i testen.

En vejet lydabsorptionskoefficient (αw) er resultatet af sammenligningen mellem lydabsorptionskoefficienterne ved standardfrekvens og referencekurven i overensstemmelse med ISO 11654. Koefficienten αw anvendes af alle leverandører af sænkede lofter i Europa, idet denne metode er antaget som norm for CE-mærkning af sænkede lofter.

EN ISO 11654 anvendes også til at klassificere lydabsorptionsmaterialer baseret på opmålte absorptionskurver for klasse A til E, hvor A står for den bedste lydabsorptionsevne og E for den værste. Installationsmetoden og materialeegenskaberne har stor indvirkning på resultatet.

Klassificeringssystemet hjælper, når man skal sammenligne og vælge passende lydabsorberende materiale til forskellige formål. Akustikplader af stenuld normalt lydabsorptionsklasse A.

 

Eksempel: Sammenligning af forskellige produkter ud fra absoptionsklasse.

Produkt 1 har absorptionsklasse A og produkt 2 absorptionsklasse C med samme installationsmetode. Dette indebærer, at absorptionskoefficienten for produkt 1 er ca. 50 procent bedre end produkt 2. Opgaven er, at udforme et legerum i en børnehave med en efterklangstid på 0,6 sekunder. Efter beregning af det nødvendige absorptionsmateriale kan vi se, at rumdimensionerne kraæver at produkt 1 skal dække hele rummets loft og også en stor del af væggene for at opnå den ønskede efterklangstid. Hvis vi vælger produkt 2 skal vi anvende halvanden gang af produktmængden sammenlignet med produkt 1 for at opnå den samme efterklangstid. I praksis betyder dette, at der ikke er monteringsstruktur nok til produkt 2. 


αw  Lydabsorption klasse
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  IKKE klassificeret

Absorptionsklasse