Lydbarrierer

Lyd eller lydbarrierer, såsom vægge eller skærme, er udformede for at skabe en akustisk skygge ved at blokere det frie flow af lydbølger. Reduktionen af lydbølger i dette skyggeområde bag barrieren afhænger af frekvensen. Ved høje frekvenser er effekten af barrieren tydelig, mens skyggeeffekten ved lave frekvenser (lange bølgelængder) reduceres.

Placeringen af lydbarrieren skal vælges med omhu. For den bedste funktion, skal barrieren få lyden til at afvige så meget som muligt fra sin bane og ændre retning med størst mulig vinkel. En lyddæmpningsskærm får den bedste effekt, hvis den placeres nær støjkilden. Halvvejs mellem disse to er den værste position. Lyddæmpningseffekten for en skærm afgøres først og fremmest af den effektive skærmhøjde, H, og bredden af skærmen sammenlignet med størrelsen af støjkilden (se billede nedenfor).

 

Lydbarrierer


Skærme inde i bygninger skal altid kombineres med et lydabsorberende loft for at undgå lydreflektering. Effekten af en lydskærm inde i en bygning er normalt ca. 5-10 dBA. Lydreduktionstallet for skærmen skal ligge på omkring 20-25 dBA.

 

Lydbarrierer