Lyd

Støjbeskyttelse er et af de grundlæggende krav til bygninger i EU's Byggeproduktsforordning (CPR). Basisdokument: Beskyttelse mod støj.

I de fleste lande findes der regler for det akustiske miljø, som omfatter faktorer som:

 • Støj, der overføres fra industribygninger til nærliggende miljøer
 • Trafikstøj, som går ind i bygninger 
 • Støjniveauer i værksteder og bygninger 
 • Støjreduktion mellem rum i en bygning 

Behovet for gode akustiske løsninger i bygninger vokser hurtigt, da man bygger mere og mere kompakte områder i nærheden af transportveje. Efterspørgslen på kvalitetsbygninger med hensyn til lydisolering og rumakustik stiger også på mange markeder. I visse tilfælde er byggeregler allerede blevet reviderede med krav til bedre lydisolering og også rumakustik.

Lyd 

Det er vigtigt ikke at blande begreberne "lydisolering" og "lydabsorption" sammen. Et lydabsorberende materiale, som stenuld, giver ikke meget lydisolering da det har en lille masse og slipper luft igennem. Det kan bidrage til at mindske lydniveauet i et støjende rum eller øge lydisoleringen i en bygningskonstruktion.

Især akustikdesign er nødvendigt for at skabe passende steder til planlagte funktioner. Det er primært to lydfaktorer, der skal tages i betragtning ved udformningen af en bygning:

 • Vælg støjsvagt udstyr (f.eks. elevatorer, pumper, varmeapparater og ventilationssystemer m.v.)
 • Håndter lyden i bygningen ved hjælp af rumakustik og lydisolering 

Porøs stenuld fra PAROC er et fortrinligt lydabsorberende materiale.

Et materiales lydisolerende egenskaber udtrykkes med lydabsorptionskoefficient, α (alfa), som en funktion af frekvensen. Alfa (α) strækker sig fra 0 til 1,00 (fra total reflektion til total absorption). 

PAROC stenuld er porøs. Den består af sammenhængende materialer og hulrum. Evnen til at absorbere lyd øges med frekvensen og er også stærkt koblet til materialets tykkelse, især når absorbenten placeres tæt på en væg eller en anden hård overflade.

For lavfrekvenslyde øger en luftspalte mellem absorbenten og den reflekterende overflade eller væggen, lydabsorptionen.

 Lyd absorption

Lydabsorptionskurver for PAROC stenuld med tykkelse på 30 mm (grøn), 50 mm (rød) og 100 mm (blå).


PAROC stenuld er et fortrinligt materialer til anvendelse i lydisolerende konstruktioner

For at forhindre forplantning af lyd skal lydbølgerne brydes på følgende måder: 

 • Udfyld hulrum i vægge så de ikke bidrager til resonans. 
 • Læg et flydende gulv for at reducere trinlyd fra gulvet.
 • Isoler vibrerende maskinudstyr for at reducere vibrationerne. 
   

Takket være stenuldens unikke egenskaber anvendes den flittigt i alle disse applikationer. I indervægge er f.eks. porøs stenuld, der slipper luft igennem det billigste materiale til lydisolering. For dobbeltbladede indervægge giver stenulden 5-10 dB forbedring sammenlignet med en tom vægkonstruktion. 

Vægkonstruktion

Nedenstående figur viser lyddæmpningen for en flerlags vægkonstruktion med eller uden stenuld i hulrummet.

Lyd