Klimaændringer

Klimaændringer er et af 2000'ernes største globale problemer. De øgede udslip af drivhusgasser, som kuldioxid, i verden indebærer stigende temperaturer, som kan forandre klimaet.

Klima forandringer

Millions at risk: defining critical climate change threats and targets [Parry, M., Arnell, N., Mcmichael, T., Nichills, R., Martens, P., Kovats, S., Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A And Fischer, G., 2001]

To-graders målet:
 • Globale udslip af drivhusgasser skal toppe og falde i løbet af de kommende 10–15 år.
 • Globale udslip af drivhusgasser skal, frem til 2050, reduceres med ca. 50–55 % sammenlignet med 1990'ernes niveauer.

En forsinkelse på kun fem år får betydning. Hvis de globale foranstaltninger forsinkes med 10 år, skal niveauet for udslip sænkes med dobbelt så meget frem til 2025.

EU's medlemslande er blevet enige om et mål på 20/20/20, hvilket omfatter en reduktion på 20 % af udslippene af drivhusgasser, en forbedring på 20 % af energieffektiviteten og en øgning på 20 % af vedvarende energi frem til år 2020.

Der sker i øjeblikket flere forskellige EU- og nationale initiativer for at løse dette problem. Herunder bestræbelser på at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder, såsom solenergi og programmer, der har til formål at mindske det nuværende energiforbrug.

Bygninger har et betydeligt potentiale for at reducere udslippene af kuldioxid.

 • Bygninger står for 40 % af al energi.
 • Rumopvarmning står for 75 % af bygningers samlede energiforbrug.

Ved at forbedre bygningers energieffektivitet kan udslippene af kuldioxid mindskes med 460 millioner ton hvert år. Dette svarer til:

 • at fjerne seks millioner biler fra vejene i løbet af 14 år.
 • at plante en skov, der er tre gange så stor som Frankrig.

CEPS (Centre for European Policy Studies) har sammenlignet forskellige teknologier for at bremse klimaændringer, og de er kommet frem til at den bedste metode er at anvende energieffektiv isolering i nye bygninger. Samtidigt forbedres konkurrenceevnen i Europa, og der skabes nye arbejdspladser. Disse resultater kan opnås med eksisterende byggemetoder.

I CEPS-rapporten hævdes det også, at forbedret energieffektivitet i bygninger kan opnås med nuværende viden og arbejdsmetoder, uden behov for nye ressourcer. Løsningen er kosteffektiv og medfører ingen betydelige, ukendte risici.

Ifølge direktivet om bygningers energiudnyttelse, skal alle EU's medlemslande indføre en ny praksis for certificering af bygninger, med henblik på deres energieffektivitet.

Kyotopyramidens grundprincipper:

 

Kyoto pyramid

 

Lavenergihus designet minimerer energibehovet ud fra en prioritering.

1. Reducer varmeta

 • Tillægsisolere.
 • Forbedre lufttætheden.
 • Anvende eventuel ventilation med effektiv varmegenvinding.

2. Kosteffektivt elforbrug.

 • Anvende energibesparende elapparater og belysning.
 • Undgå unødvendig anvendelse.

3. Anvend solenergi.

 • Placere bygningerne rigtigt.
 • Anvende solfangere.

4. Håndter dit energiforbrug.

 • Passende brug og regulering.

5. Vælg energikilde.

 • Varmepumpe.
 • Biobrændsel.
 • Fjernvarme.
 • Elektricitet eller gas.

Klik på linket for at gå til Kyoto-protokollen >

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_en.htm