Energieffektive renoveringer

Når et hus renoveres bør man samtidig forbedre dets energieffektivitet (isolering af tag, ydervægge, fundament og gulve).

Når man bygger et nyt hus eller renoverer et eksisterende hus er det godt at være informeret om fremtidige krav om energieffektivitet. Fordi hvert hus er unikt, skal hvert energirenoveringsprojekt planlægges omhyggeligt ud fra husets specifikke behov.

Betydeligt energibesparelsespotentiale 

Når det kommer til energibesparelser udgør renoveringer af eksisterende bygninger det største potentiale i byggebranchen. Fra en teknisk og arkitektonisk synsvinkel er det samtidigt den mest krævende udfordring.

Komponentorienteret renovering 

I stedet for at renovere hele den eksisterende bygning på en gang anbefales en såkaldt energioptimeret renovering. Økonomien i processen optimeres ved, at renoveringen af huset betragtes som en række komponentbaserede projekter i løbet af hele husets levetid. Hver komponent – for eksempel facaden, vinduerne, taget eller HVAC-systemet – opgraderes eller udskiftes på det optimale tidspunkt, når komponenten er nået til enden af dens levetid. Hver gang en komponent renoveres anvendes den bedste tilgængelige teknologi for at opgradere husets energieffektivitet til lavenergihusniveau.

Energieffektiviteten af et hus er meget mere end summen af dets dets enkelt komponenter. Komponenterne arbejder sammen og det er derfor vigtigt at se huset som en helhed. Lad os tage et eksempel. Gamle vinduer udstyret med luftindtag i rammerne udskiftes med moderne, energieffektive vinduer uden luftindtag. Frisk luft tages ind via varmegenvindingsenheden, og HVAC-systemet skal tilsvarende energioptimeres. Dette viser tydeligt, hvordan udskiftning af en komponent kan påvirke andre komponenter. Derfor kræver det omhyggelig planlægning for at undgå fejltagelser.

Efter flere år med komponentbaserede renoveringer opgraderes energieffektiviteten i det eksisterende hus til lavenergi-niveau på en økonomisk ansvarlig måde. Samtidigt forlænges husets levetid på en holdbar måde.

Præsentation og foredrag fra energievent februar 2013, ved Lau Larsen: Energirenovering af boligen ved effektiv lofts- og hulmursisolering.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.