Energieffektive industrielle processer

Mange industrielle processer kræver store mængder varme og mekanisk energi. I EU står den industrielle sektor for over 27 % af det samlede energiforbrug.

Et optimeret energiforbrug i industrielle systemer giver en positiv miljøpåvirkning og omkostningsbesparelser. I industrielle processer eller på fabrikker vil ejere og driftsansvarlige sikrer sig, at deres investering giver den optimale funktionalitet, effektivitet og – selvfølgelig – fortjeneste. Områder, hvor bedre energieffektivitet og besparelser kan opnås, er:

  • Procesrørledninger (særligt rør med høje temperaturer).
  • Ventilbokse og flanger.
  • Cisternevægge og -tag.
  • Varmevekslere og trykbeholdere.
  • Kedler.
  • Skorstene.
  • Udstyr og filtre.
  • Industriskorstene.
  • Specialkonstruktioner.

En enkel måde at forhøje effektiviteten og ydeevnen for en proces er at sørge for, at systemet har en ordentligt teknisk isolering, hvilket minimerer energiforbruget og maksimerer anlæggets levetid. Dette er to meget værdifulde fordele ved en teknisk proces. Energiforbruget kan sænkes betydeligt ved at holde varmetabene ved varmeoverføring nede på et absolut minimum.

Inden for industrien er der et stort potentiale for at reducere varmetab. Alt for ofte kopieres specifikationer fra tidligere projekter, nogle kan være flere årtier gamle. Ved at bruge teknisk isolering kan man opnå mange fordele: Energi- og omkostningsbesparelser, mindskede kuldioxidudslip og mere effektive processer.

Energieffektive industriprocesser

Billede: En investering i energieffektiviteten af den industrielle proces giver energiomkostningsbesparelser hvert år.

Rørledningerne og installationerne på industrifabrikker transporterer ofte varmt vand. For en optimal produktionsproces kræves der et stabilt genereret varmeniveau i løbet af hele processen. Når rørledningerne og installationerne ikke er ordentligt isolerede opstår der varmetab, og der kræves mere energi for at bibeholde samme niveau. Ved mange processer er visse elementer, såsom ventiler og flanger slet ikke isolerede. Manglende vedligeholdelse af teknisk isolering giver også store varmetab hvert år.

Byggebranchen ligger langt foran procesindustrien, når det kommer til energieffektivitet. Hvis man sammenligner isoleringsniveauet i energieffektive huse og kraftværk kan man se, at der er stor forskel på den temperatur, som bruges disse steder. De høje temperaturer i kraftværk bidrager til meget større varmetab end for lavenergihuse. Når man sammenligner den isolering, som anvendes for at mindske dette tab, er forskellen enorm.

Varmetab: Sammenligning mellem industrien og bygninger

  Kraftværk Aktuelle byggeregler Passivhuse 
Temperatur  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Varmetab (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Isoleringstykkelse  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Kilde: eiif.org

Der er ofte meget høje krav til industriisolering. Temperaturområdet for udstyret er så højt som 600–800 grader og processer placeres i stor udstrækning udendørs. For at sikre gode varmeegenskaber og mekaniske egenskaber skal isoleringen være vandtæt og have korrosionsresistente egenskaber. Processer ligger ofte i nærheden af havet, hvor risikoen for korrosion er størst.

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) blev dannet i år 2009 og består af Europas førende leverandører og producenter af isolering. Det er en upartisk og nonprofit fond, som lægger vægt på industriisolering for at forbedre holdbarheden og lønsomheden. Eiif's program øger bevidstheden om de voksende og stærkt tiltrængte fordele ved isolering. Fonden har til formål at vise skjulte potentialer for energibesparelser og fremme indsatsen for flere velisolerede og holdbare løsninger.

Læs mere >>

http://www.eiif.org/default.asp