Brugerens indvirkning på den samlede energieffektivitet

Et energieffektivt hus er ikke det samme som et hus med et lavt energiforbrug. Selv i et hus bygget efter bygnings klasse 2020 kan en bruger forbruge umådelige mængder energi enten bevidst eller, som i de fleste tilfælde, uden at vide det. Derfor er automatiksystemerne i et energieffektivt hus, og systemernes brugergrænseflade meget vigtige. Det bliver nemmere for brugeren at lave de nødvendige justeringer, hvis der tændes en rød lampe på køkkenbordet, når indendørstemperaturen overstiger den forudindstillede temperatur, eller når energiforbruget overskrider grænseværdien. 
Der er mange nemme måder at spare energi på, når man konstruerer en beboelsesejendom. Ved at følge anvisningerne nedenfor kan man sænke energiforbruget betydeligt.
.
 • Vælg badeværelsesarmaturer, som ikke bruger for meget vand.
 • Installer et brusebad i stedet for et badekar.
 • Anvend vandbesparende bruse- og vandhanehoveder.
 • Sørg for, at ledninger og luftkanaler er velisolerede.
 • Hold indendørstemperaturen på mellem 20 og 21 grader, og soveværelsestemperaturen mellem 18 og 20 grader. En forandring på en grad i temperaturen svarer til en forandring på ca. 5 % i energiforbruget.
 • Udskift de almindelige lyspærer til sparepærer.
 • Vælg energieffektive modeller, når du køber husholdningsapparater.
 • Sørg for, at alle vandhaner er tætte og ikke drypper.
 • Tillægsisolering af loftsrummet er en omkostningseffektiv måde at spare energi.
 • Tætn yderligere rundt om døre og vinduer.
 • Rengør vandvarmelegemet regelmæssigt for at undgå, at der dannes et isolerende lag.
 • Vandvarmelegemet skal altid være ekstra isoleret.
 • Rengør varmeveksleren regelmæssigt for den bedste funktion.

Træk kan forhindres ved at sørge for, at huset er tæt. Der opnås et passende ventilationsniveau ved at anvende et ventilationssystem med konstant flow og med varmegenvinding. Der placeres et indløb i alle rum, og luften skal hentes fra lugtfrie udendørsområder. Klimaanlæg med varmegenvinding anvender opvarmer frisk luft, der kommer udefra. På den måde er lufttemperaturen behagelig, også om vinteren.

Den indendørs luftfugtighed bør helst ligge på ca. 40 %. Ventilationen bidrager til at mimimere overflødig luftfugtighed indendørs. Ved at gøre husets indvendige overflader så damptætte som muligt, forhindrer man at fugt samler sig i klimskærmen og reducerer dermed behovet for klimaanlægget. I løbet af vinteren, når luften udenfor er meget tør, er det ikke usædvanligt at luftfugtigheden indenfor falder til under 40 %.