Bygningskonstruktion

Arkitekter har valgfrihed til at vælge design og byggematerialer i energieffektive bygninger. Sydvendte huse giver mange energifordele, men erfaringer viser at konceptet også fungerer for nordvendte huse. Behovet for opvarmningsenergi afhænger af husets form. De enkle firkantede og kasseformede huse er de mest energieffektive. Overophedning kan være et problem i lavenergihuse, så derfor kan det være hensigtsmæssigt at vende vinduerne optimalt mht. solindfald. 
 

Anerkend behovet for nedkøling i bygningens design

Hvor meget lavere opvarmningsbehovet bliver med passiv solenergi afhænger af, i hvilken retning bygningen og vinduerne er placeret. Behovet for nedkøling kan udgøre et problem. Store sydvendte vinduer kan være en del af husets arkitektur, men det kræver omhyggelige projektering for at regulere indetemperaturen og forhindre alt for høje temperaturer. Altaner, brede gesimser, baldakiner og markiser uden på huset er effektive måder at forhindre, at huset opvarmes for meget af solen om sommeren.
Ved valg af solafskærmning er der stor variation i type og teknologi, men fælles for alle typer er, at afskærmningen bør være udvendig, da dette giver den mest effektive løsning. Samtidig skal det overvejes, om det er mest hensigtsmæssigt med aktiv solafskærmning, hvor afskærmningen fx køres ned foran ruden efter behov, eller passiv solafskærmning, hvor fx et fastmonteret udhæng over ruden skærmer for solen, når den står højt på himlen i sommerperioden. Endeligt skal den løsning, der vælges, også tilpasses brugernes ønsker og behov. En aktiv solafskærmning kan være problematisk, hvis det resulterer i, at brugerne overstyrer systemet, fordi de ønsker at bevare udsynet til omgivelserne. Passiv solafskærmning har dog også sine begrænsninger, idet den har begrænset effekt mod øst og vest, hvor solen står lavt på himlen.

I det hidtidige lavenergibyggeri ses en tendens til en massiv overrepræsentation af sydvendte vinduer og kraftigt reduceret glasareal i de nordvendte rum, hvilket kan medføre mørke rum i den nordlige del af huset samt risiko for overophedning og blænding (store kontrastforskelle mellem sol og skygge) i rummene mod syd. Derfor er det ofte mere hensigtsmæssigt med en mere jævn fordeling af boligens vinduer, hvilket mindsker risikoen for overophedning og gør bygningen mere robust i forhold til placering på byggegrunde med forskellig orientering.

Klimaskærm: konstruktion af termisk ydeevne

Når du konstruerer et lavenergi- eller passivhus skal du overveje det faktum, at alle aspekter af huset er afhængige af hinanden:

  • klimaskærm (varme, luft og fugtbevægelse)
  • mekaniske systemer (HVAC)
  • beboere i huset

Klimaskærm

For at skabe en vellykket konstruktion er det vigtigt at forstå sammenhængen mellem disse tre faktorer. For eksempel indebærer mere isolering, at huset har brug for et mindre varmesystem, og i et mege lufttæt hus kan der være brug for et mekanisk ventilationssystem.

Når man konstruerer en klimaskærm med en termisk ydeevne skal tre hovedfaktorer tages i betragtning:

  1. Transmissionskoefficienten for konstruktionerne, inklusive vinduer og døre
  2. Lufttætheden
  3. Vindbeskyttelsen