Bedømmelse af energimæssig ydeevne

Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)

I et forsøg på at skabe en enkelt strategi angives fire hovedkrav for energieffektive bygninger i Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne:

  1. En fælles metode til at beregne bygningers samlede energimæssige ydeevne.
  2. Minimumsniveauer med hensyn til ydeevnefor nye bygninger og for eksisterende store bygninger, som skal have en større renovering.
  3. Metode til energimærkning af nye og eksisterende bygninger.
  4. For offentlige bygninger skal energimærkningen og øvrige relevante oplysninger være synligt.

I henhold til direktivet skal energimærkningen kunne fremvises, når bygninger bygges, sælges eller udlejes. I en revision, der blev vedtaget i 2010 blev direktivet udvidet (Recast EPBD). Direktivet omfatter nu også krav om, at alle eksisterende bygninger, der gennemgår større renoveringer, skal opfylde særlige kriterier for energieffektivitet. I det oprindelige direktiv var dette krav kun gældende for bygninger over 1.000 m².. I revisionen opfordres den offentlige sektor til at gå forrest som et godt eksempel ved at investere i bygningers energieffektivitet. Der står at:

“Efter 31. december 2018 skal alle nye offentlige bygninger være næsten energineutrale (nearly-zero), og alle eksisterende offentlige bygninger på mere end 500 m² skal være certificerede og tydeligt vise attester. Fra 2015 bliver alle offentlige bygninger på mere end 250 m² omfattet af dette krav. Medlemslande skal sørge for at alle nye bygninger er næsten energineutrale i slutningen af 2020.”

Både det oprindelige direktiv og revisionen har det formål at overvinde nogle af markedets hindringer og svigt med hensyn til energieffektivitet. Dette vil blive behandlet ved at sikre, at beslutningstagerne har adgang til information og ved at opfordre til forbedret energieffektivitet i både nye og eksisterende bygninger. Effekterne af mærkningsordningen understøttes af anden lovgivning, og energimærkningen bidrager til at sikre, at byggeregler følges i større udstrækning ved nybygning. I revisionen fremhæves det særligt, at flere energieffektive bygninger giver højere levestandard og sparer penge. I revisionen af direktivet regner man med yderligere besparelser frem til 2020, en reduktion på 5–6 % af EU's samlede energiforbrug og udslip af kuldioxid.

Energimærker

Energimærkningen (EPC), hvori bygningens og dens energiforbrug beskrives, skal kunne fremvises for alle bygninger, når de sælges eller udlejes i overensstemmelse med EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD). Jo lavere en bygnings energiforbrug er, jo bedre energiklassificering. Der har været lovpligtig energimærkning i Danmark siden 1997 og grundet EPBD blev mærkningen revideret i 2006.

Energiattester

 

Hovedformålet med energimærkningen er at mindske bygningers energiforbrug og formindske miljøpåvirkningen. Der er også andre positive effekter. Mærkningen fungerer som en produktspecifikation for bygningen. Dette hjælper boligejere, købere og fremtidige lejere med at bedømme bygningens energieffektivitet og de forventede vedligeholdelsesomkostninger. I mærkningen angives det også hvilke foranstaltninger, der skal tages for at forbedre ejendommens energieffektivitet og øge dens værdi.

Energimærkningen klassificerer bygninger på en skala med energiklasser A til G. Klasse A er yderligere inddelt i 2 klasser A1 og A2, hvor en bygning opført efter BR10 skal være A2 og lavenergiklasserne er en klasse A1. En ejendom i klasse A har et lavt energiforbrug og en ejendom i klasse G har et højt energiforbrug. Der er længe anvendt en tilsvarende klassificering til f.eks. køleskabe og frysere.

For bygninger med mere end seks lejligheder beregnes energimærkningen på det faktiske energiforbrug. For nybyggede enfamiliehuse beregnes energieffektiviteten baseret på et beregnet forbrug.

Der kræves ingen attest for sommerhuse, der højst anvendes fire måneder om året, eller bygninger med et gulvareal på mindre end 50 m2.

For nye enfamiliehuse er energimærkning en del af byggeloven. Der kræves en energimærkning, når en bygning anvendes, sælges eller udlejes.

Et energimærkning er gyldig i syv til ti år afhængig af ejendomstype.

Klik på det nedenstående link for at gå til EDPB »
http://www.epbd-ca.eu/

Klik på linket for at gå til ESD »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF