Verificering og certificering

Termografering

IR-inspektioner (infrarød stråling) eller termografering er hastigt ved at blive en form for standard for inspektion af bygninger. Med det rette værktøj og uddannelse kan bygningsinspektører i praksis minimere energitabet på grund af ineffektive eller dårlige bygningskonstruktioner. IR-inspektioner bidrager til at mindske bygningens kuldioxidbelasting og dermed også til at beskytte miljøet, sænke energiomkostningerne og forbedre sikkerhed, produktivitet og energieffektivitet.

Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer af fx bygningsflader og konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder svagheder i klimaskærmen. Nærmere undersøgelser kan herefter målrettes til disse steder. Termograferingen kan udføres indvendigt og udvendigt. Termografiudstyr måler infrarød stråling, som omsættes til overfladetemperaturer. Der dannes billeder (termogrammer), som vises på en monitor, og som kan gengives elektronisk eller på papir.

En IR-inspektion indebærer en heldækkende og detaljeret kontrol af energilækager i en beboelsesejendom eller en kommerciel ejendom. Hele ejendommen undersøges ved hjælp af varmefølsomt IR-udstyr, der finder luftlækager, manglende isolering eller dårligt isolerede områder i gulve, lofter og vægge. Inspektøren indleverer en detaljeret skriftlig rapport, der viser, hvor problemerne findes, sammen med anbefalinger til de tiltag, der bør gennemføres for de respektive problemer. I de fleste tilfælde bliver resultatet et lavere energiforbrug og mindre regninger til opvarmning og køling.

IR-billeder er blevet et værdifuldt værktøj til energiinspektioner i både beboelsesejendomme og kommercielle bygninger. Med IR-kameraet er det muligt at visualisere varme, så man nemt kan se, hvor der går energi til spilde. IR-billederne indgår i rapporten fra energiinspektionen side om side med almindelige billeder fra rummene. På den måde kan læseren sammenligne billederne og se, nøjagtigt hvor energitabene findes.

IR-billeder hjælper med at opdage mange normale energiproblemer. God varmeisolering i bygninger er en vigtig faktor for at opnå et behageligt indeklima for dem, der anvender bygningen. Isolering mindsker uønsket tab eller tilførsel af varme og kan mindske energibehovet i varme- og kølesystem. IR-billedet nedenfor tyder på manglende isolering i loftet, mens det almindelige billede til højre ikke afslører nogen problemer.

Måling af lufttæthed

For at sikre, at en ny bygning er tætnet ordentligt, kan man foretage en tryktest fx en Blower Door test. Testen skal gennemføres, inden de lufttætte lag er beklædt, og mens det stadig er muligt at afhjælpe eventuelle lækager. Der kan også anvendes en Duct Blaster test for at finde luftlækager i bygningens ventilationskanaler.

 
Blower door