Anvendte standarder i beregninger

I forbindelse med udarbejdelsen af direktivet har CEN arbejdet med et udvalg af EN-standarder, som gør det muligt at indføre direktivet. De 31 CEN standarder, der supporterer revisionen af EPBD, er ved at blive reviderede (www.buildup.eu/blog/25451).

Energianvendelse i bygninger

SIS-CEN/TR 15615 beskriver sammenhængen mellem de forskellige standarder for at kunne beregne den samlede energianvendelse i bygninger.

 • DS/EN 15603 definerer hvilken energiforbrug, der tages højde for, og beskriver metoder til vurdering af energipræstation og energiklassificering af nye og eksisterende bygninger.
 • DS/EN 15217 beskriver metoder til at udtrykke energieffektivitet i et certifikat og til at udtrykke kravene for energieffektivitet.
 • DS/EN 15459 beskriver en beregningsmetode for økonomien i varmesystemer ud fra bygningens energibehov og energiforbrug.

Termisk ydeevne for bygningsdele

Ved beregning af termisk ydeevne for bygningsdele anvendes DS/EN ISO 13789 til at bestemme den samlede varmeoverføringskoefficient. Standarderne for U-værdier kan inddeles i to grupper.
Når det gælder forenklede metoder, anvendes følgende standarder:

 • DS/EN ISO 6946
 • DS/EN ISO 13370
 • DS/EN ISO 10077-1
 • DS/EN 13947

Når det gælder forfinede metoder, anvendes følgende standarder:

 • DS/EN ISO 10211
 • DS/EN ISO 10077-2

Kuldebroer beregnes i henhold til følgende:

 • DS/EN ISO 10211
 • DS/EN ISO 14683
 • DS/EN ISO 10456 (anvendes til at bestemme termiske egenskaber for byggeprodukter).

Ventilation

Beregning af ventilation og luftinfiltration.

 • DS/EN 15242 beskriver metoder til beregning af luftvolumenstrømme.
 • DS/EN 13779 beskriver bygninger med mekanisk ventilation inklusive bygninger med rumkonditionering.
 • DS/EN 15251 anvendes til indeklima.
 • DS/EN ISO 15927 anvendes til klimadata.

Varmt vand til husholdningsbrug

Beregning af varmt vand til husholdningsbrug:

 • DS/EN 15316 beskriver både kravspecifikationer for varmt vand i husholdninger og beregning af varmesystemers energikrav.
 • DS/EN 15241 anvendes til at bestemme energibehovet til ventilation (indsugningsluft og udblæsningsluft) ud fra den aktuelle blæsereffekt og styring.
 • DS/EN 15193 anvendes til belysning ud fra den aktuelle belysningseffekt og årlig anvendelse med hensyntagen til bygningstype, antal personer i bygningen og styring af belysningen.
 • DS/EN 15232 anvendes til integreret bygningsautomatik og styring.

Opvarmning og køling

Beregning af opvarmning og køling:

 • DS/EN ISO 13790 angiver to metoder: forenklede metoder er baseret på beregninger pr. måned eller pr. time og en forenklet beskrivelse af bygningens U-værdier. Data til disse beregninger bestemmes ved hjælp af nedenstående standarder.
 • Detaljerede numeriske beregninger er beskrevet i DS/EN 15265, inklusive kriterier og test til validering af computersoftware. Valget af beregningsmetode foretages på nationalt niveau.

Energibehov

Beregning af energibehov til rumopvarmning.

 • DS/EN 15316 beskriver aspekter for energitab og styring.
 • DS/EN 15377 beskriver indbyggede systemer.
 • Data til beregningen kommer fra DS/EN ISO 13790 via anvendelse af enten en forenklet metode eller en dynamisk simulering.
 • DS/EN 15243 beskriver rumkøling.

Øversyn och kontroll

Anvend følgende standarder vedrørende tilsyn og kontrol af energiydeevne.

 • DS/EN 13829 Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.
 • DS/EN ISO 12569 Bestemmelse af luftskifte i bygninger - Sporgasmetode.
 • DS/EN 13187 Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm. Infrarød metode.
 • DS/EN 15378 Eftersyn af kedler og varmesystemer.
 • DS/EN 15239 Bygningers energieffektivitet - Vejledninger for inspektion af ventilationssystemer.
 • DS/EN 15240 Bygningers energieffektivitet - Vejledning til inspektion af luftkonditioneringssystemer.