Brandsikker renovering

Det nye direktiv om bygningers energiudnyttelse (EPBD), der trådte i kraft den 9. juli 2012, foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, at energiudnyttelsen i bygninger, som skal gennemgå omfattende renoveringer, eller den renoverede del af bygningen, opgraderes til at opfylde kravene om energiudnyttelse (1).

Nationale byggenormer udfærdiges normalt for nye bygninger. I byggenormerne forudsættes det, at de eneste mennesker, som færdes på byggepladsen under byggeriet, er håndværkerne, og bygherren er ansvarlig for deres sikkerhed. Ved renovering af beboelsesejendomme kan op til 150 personer bo på byggepladsen på samme tid. Hvem har ansvaret for disse menneskers sikkerhed?

På grund af de øgede risici, det medfører, når et stort antal mennesker er involveret, skal renoveringsopgaver kontrolleres omhyggeligt for at sikre, at der i størst mulig udstrækning anvendes materialer med gode brandmæssige egenskaber, og at der ikke gives afkald på brandsikkerheden under eller efter renoveringsarbejdet.

Valget af byggematerialer er meget vigtigt for brandsikkerheden. Moderne byggematerialer og -metoder kan få temperaturen til at stige kraftigt og dermed få flammerne til at sprede sig meget hurtigere, hvilket danner mere giftig røg. Den tid, det tager, inden en lille brand udvikler sig til en stor brand, er nu kun 3-5 minutter sammenlignet med 15 minutter eller mere i 1950'erne. (2) Dette udgør en direkte trussel mod beboernes muligheder for at komme sikkert ud af bygningen, og det indebærer også et meget større problem for brandmændene, når de ankommer til brandstedet.

CE-mærkning af materialer i forskellige byggesystemer (ETA European Technical Approval) tillader brugen af meget brandfarlige materialer i systemet (som f.eks. ETICS, External Thermal Insulation Composite Systems). Brandprøvning af isoleringsmaterialer i disse systemer udføres i det endelige brugsmiljø, som i dette eksempel med ETICS betyder, at isoleringslaget dækkes med ikke-brændbar gips til brandprøvningen. Med andre ord er brandsikring til dette system primært baseret på et gipslag, der påføres til allersidst.

I løbet af renoveringen fjernes mange beskyttende bygningsdele for at gøre tilgangen lettere i byggeperioden. Bygningen dækkes også med et beskyttende materiale for at beskytte den mod vind og vejr under renoveringsprocessen. Kanaler, kabler, tilslutninger og afbrydere kan også være blottede, når man arbejder med dem. I de kanaler, der dannes af vejrbeskyttelse og installationer, kan der skabes et luftflow, som gør, at en eventuel brand og giftig rør spredes hurtigere til andre dele af bygningen. Alt for ofte undervurderer eller ignorerer man disse risici med tragiske konsekvenser. Anvendelse af materialer med gode brandmæssige egenskaber og veluddannede installatører kan være med til at sænke risikoen ved brand.

Risikoen for store brande er stigende. 60 % af Europas indbyggere vil blive påvirket af brand på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så det er vigtigt, at brandsikkerheden behandles som en topprioritet, især for store bygninger med høj belægningsprocent, hvor borgerne er sårbare.

Link: FireSafe Europe >>

(1) Direktiv 2010/31/EU fra 19. maj 2010
(2) Kilde – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Link >>

Læs mere

PAROC PROTECTION beskytter mod brand
Læs mere om isoleringen, som beskytter mod brand.