Brand

Som følge af de øgede krav til energieffektivitet i bygninger og installationer kommer isolering til at spille en stadig større rolle. Tykke lag af brændbar isolering kan øge brandbelastningen markant for en bygning, og valget af isoleringsmateriale kan derfor have en stor betydning for bygningens overordnede brandsikkerhed.

PAROC stenuld er brandsikker  

  • PAROC stenuldsprodukter er fremstillet af natursten (96-98 %), og der tilsættes kun en lille mængde organisk bindemiddel (~2-4 %) i fremstillingsprocessen. Råvarerne er normalt en god indikator af et materiales brandegenskaber. Stenuld brænder ikke, da det består af uorganiske materialer.

  • PAROC stenuld er en unik kombination af fortrinlige termiske, lydisolerende og brandmæssige egenskaber. Stenuld anvendes inden for områder, hvor der stilles ekstremt høje krav til isolering ud fra flere perspektiver, såsom skibsbygning og atomkraftværker.  

PAROC stenuld opfylder den højeste europæiske brandklassifikation, Euroklasse A1

Overtænding er selvantændelse af varm røg eller gas, som kan føre til, at en brand spreder sig ukontrollerbart. Ved overtænding kan dødeligheden stige med op til 300 %, og en lille brand kan udvikle sig til en enorm katastrofe. 

Et materiales reaktion på brand defineres i henhold til det europæiske klassifikationssystem i Euroklasser A1 til F. Klassificeringen baseres på materialets egenskaber under påvirkning af brand, herunder effektudvikling, røgproduktion og brændende dråber. På baggrund af klassificeringen kan et materiales medvirken til brand- og røgspredning fastsættes, herunder materialets tendens til at fremme overtænding. Ikke-brændbare materialer og produkter (A1 og A2) kan ikke forårsage overtænding. For eksempel: PAROC stenuldsprodukter uden yderlag er klassificerede som Euroklasse A1, og endda nogle produkter med yderlag af aluminiumfolie eller glasfibervæv er klassificerede som Euroklasse A1 eller A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), hvilket betyder, at de ikke medvirker til brand. PAROC sandwichelementer kan klassificeres som højt som Euroklasse A2-s1, d0.

Før og efter brand  

Billede: Stenuld før og efter brand ved en temperatur på 750 °C (EN ISO 1182).

Ved f.eks. lydisolering og anvendelser, hvor produkterne er eksponerede for brandpåvirkning, skal kravene til brandsikkerhed opfyldes med hensyn til antændelse, brandspredning og røgudvikling samt brændende dråber. PAROCs produkter opfylder de strengeste krav til overfladelag, hvilket indebærer, at de er tilladt til anvendelse i alle dele af en bygning, herunder korridorer og tekniske områder.

 

PAROC stenuld bibeholder sine brandbeskyttelsesegenskaber, selv ved 1.000 ⁰C

Brandmodstandsevne indikerer, hvordan materialet forhindrer en fuldt udviklet brand i at sprede sig fra et rum til et andet.

PAROC stenuld har en utrolig høj smeltetemperatur på omkring 1.000 ⁰C, hvilket indebærer, at det beskytter konstruktioner i længere tid. Det høje smeltepunkt gør PAROC stenuld til et perfekt materiale til brug i konstruktioner, hvor der stilles krav til brandmodstandsevnen. F.eks.:

  • En belastet stålkonstruktion mister sin indbyggede sikkerhedsmargin ved en temperatur på omkring 450-550 °C, afhængigt af stålkvaliteten. Med PAROC brandsikring kan stålet modstå en brand i op til fire timer. 

  • Indvendige vægge skal kunne forhindre en brand i at sprede sig fra en brandbeskyttet enhed til en anden. Skillevæggenes brandmæssige egenskaber kan øges betydeligt ved at anvende PAROC stenuld i konstruktionen. 

  • For at forhindre brandspredning gennem brandadskillende vægge skal gennemføringer i installationer (f.eks. kanaler og rørledninger) designes på en måde, der sikrer, at vægadskillelsens brandmodstandsevne ikke forringes. Isoleringen skal kunne forhindre varmeoverføring fra den varme side til den kolde. Hvis installationen og gennemføringerne isoleres med PAROC stenuld, får man en vedligeholdsfri brandbeskyttelse i bygningens levetid.
Læs mere

PAROC PROTECTION beskytter mod brand
Læs mere om isoleringen, som beskytter mod brand.

Nyttige links
Nyttige links til mere information