Drivkræfter i EU

I EU står bygninger for 40 % af energiforbruget. På EU's politiske niveau ses bygninger derfor som en vigtigt område med potentielle energibesparelser, og er i fokus i det reviderede Direktiv om bygningers energiydeevne (EPBD Recast 2010) samt i Energieffektivitetsdirektivet. I 2012 blev EU-landene enige om et Energieffektiviseringsdirektiv, der skal sikre, at EU kommer nærmere på at indfri målsætningen om 20 % energieffektivitet i 2020. (Læs mere her). Byggesektoren fokuserer stadig mere på forbedret energiydeevne, både ved nybyggeriet og den eksisterende boligmasse.

Sammen med bygningens energiydeevne er et bæredygtigt forbrug også højt på prioriteringslisten. EU's politik, udtrykt i f.eks. byggeproduktbekendtgørelsen, økodesigndirektivet og miljøtilpassede offentlige indløb, nye standarder for bæredygtighed for bygningsværker (CEN TC 350) og tredjepartsmærkning på bygnings- og produktniveau styrer byggebranchen hen imod mere bæredygtig produktion og virksomhed.

Branchen påvirkes kraftigt af den igangværende uro på finansmarkederne, i EU og globalt. Prognoserne for byggemarkedet i 2013 viser en stor udfordring set fra et økonomisk perspektiv. I den nuværende økonomiske situation, hvor boligejerne fokuserer kortsigtet på, hvordan pengene anvendes, er det en udfordring at introducere nye koncepter og virksomhedsmodeller. Det økonomiske aspekt af bæredygtighed bliver afgørende i nogle år frem i tiden. De positive økonomiske aspekter ved energibesparelser og nye arbejdspladser som følge af f.eks. energirenoveringer kan ikke understreges nok i denne situation.

Den nationale indførelse af EU's reviderede direktiv om bygningers energiydeevne kommer til at spille en afgørende rolle for udviklingen af de lokale markeder, hvad angår energirenovering og anvendelse af ENERGIKLOGT-koncepter i byggeriet.

Link >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings