Bæredygtighed

Brundtland-kommissionen definerede i 1987 bæredygtighed som "udvikling, der tilgodeser nutidens behov uden at risikere kommende generationers muligheder for at tilgodese deres behov."

Dagens tolkning er, at denne definition omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af menneskelig aktivitet set i global sammenhæng. Eksempler på miljøaspekter er effektiv anvendelse af primære og andre ressourcer, forurening, affald og genvinding. Sociale aspekter er for eksempel de ansattes velvære, helbred og sikkerhed, bidrag til samfundet som helhed, ansvarsfuld virksomhedsdrift og langsigtet bæredygtige aktiviteter. Eksempler på økonomiske aspekter er lønsomhed, effektivitet, merværdi for interessenter og investeringsafkast.

 

Holdbarhed, dimensioner og eksempel

 

Løsninger og materialer fra Paroc 

Paroc arbejder hårdt på at tilpasse de løsninger, der udvikles, til vores brugeres og kunders kraftigt voksende behov vedrørende bæredygtighed. Paroc er en virksomhed, der tager ansvar og opfylder såvel nutidens som kommende generationers behov. Bæredygtighed er centralt for alt vores udviklingsarbejde. Med vores isoleringsløsninger hjælper vi med at spare på energien. Vi er meget stolte over, at Parocs kernevirksomhed bidrager til øget bæredygtighed.

I diskussioner om passivhuse og energieffektive løsninger kan vi med stolthed hævde, at vi var de første med både koncepter for lavenergihuse og avancerede, omkostningsoptimale koncepter for energirenovering og bygningsløsninger. Udviklingen af disse koncepter er foregået i programmet ENERGIKLOGT HUS lige siden 1990'erne.

Krav til bæredygtigt byggeri:

 • Effektiv energiudnyttelse
 • Minimeret udledning
 • Udnyttelse af produktionsspild og genvinding
 • Sikring af teknisk levetid
 • Fleksibilitet

Paroc fremstiller stenuld med forskellige anvendelser til isoleringsformål. Som grundlag for vores produkter har sten mange fordele. Råvaren er næsten uudtømmelig og findes i rielige mængder overalt. Takket være sin opbygning er slutproduktet et naturligt, meget slidstærkt fiberprodukt. Stenuld modstår tid, ild og vand.
Vi leverer slidstærke og bæredygtige produkter. Vores stenuldsbaserede løsninger er meget slidstærke og energieffektive. Stenuld fremstilles af 98 % sten. Stenen bliver smeltet og spindes til fibre. I fremstillingsprocessen bliver der tilsat et bindemiddel. Processen giver et meget slidstærkt materiale, der isolerer mod varme, brand og lyd. Energien, der forbruges under fremstillingen, bliver sparet mere end hundrede gange i produktets levetid. 
 

Påvirkning fra PAROC stenuld i hele livscyklussen

PAROC stenuld er en miljøvenlig og effektiv måde at isolere en bygning. Det tjener også omkostningerne ind. Sammenlignet med de besparelser, som PAROC stenuld giver i sin levetid, udgør energien til at fremstille materialet kun én %. PAROC stenuld kan også senere genvindes eller håndteres på en sikker måde.

Råvaren til PAROC stenuld består af mere end 95 % sten.

 • PAROC stenuld fremstilles af naturlig sten.
 • Stenuld består af ~98 % luft og ~2 % stenfibre.
 • Undersøgelser viser, at PAROC stenuld kan klare de hårdeste krav for udledning til indendørsluft.
 • Sten kan også beskrives som en uudtømmelig naturressource: Der vil være sten, så længe der er mennesker på jorden.

Energieffektivitet

 • For hvert ton CO2, der dannes ved fremsstilling af stenuld, forhindres ca. 200 ton CO2 i at bliver sluppet ud over en periode på 50 år takket være uldens varmeisoleringsevne. (Kilde: EURIMA)
 • Bedre varmeisolering, lavere energibehov, store besparelser!

Certifikat for miljøstyringssystemer

 • Paroc har fået et ISO 14 001-certifikat.
 • Det påviser, at Paroc er opmærksomme på miljøaspekter som udledning til luften, affaldshåndtering, udnyttelse af naturressourcer og energieffektivitet, og at produktionen hele tiden forbedres for at mindske miljøpåvirkningen.
 
Produktion 

En ekstremt positiv energibalance

 • Stenuldsprodukter sparer meget mere energi, end de kræver.
 • Ved fremstilling af stenuld bliver der kun brugt halvt så meget energi som ved fremstilling af andre typer af isoleringsmateriale, f.eks. cellulose og hør.
 • Energibalancen bliver positiv allerede nogle få måneder efter installationen. (Kilde: Force Technology/dk-Teknik).

Genvinding af affald

 • Spildmaterialet fra tilskæringen af plader i produktionen anvendes som råmateriale til nye stenuldsprodukter, og mindsker dermed behovet for råmateriale i form af ny sten.

Effektiv transport

 • Den høje komprimeringsgrad for stenuld indebærer, at produkter med lav densitet kan trykkes sammen til op til halvdelen af sit nominelle rumfang → Det kræver færre lastbiler!
 • Trafik og transporter påvirker miljøet, men vi skal alligevel håndtere vores materialetransporter. Transportafstandene er ikke lange, fordi vores fabrikker er centralt placeret og tæt på markederne.
 • Det er vores mål at minimere tomgangskørsel og at sørge for, at bilerne altid er læssede.
 • Vi kan allerede se en tydelig forøgelse af effektiviteten: Vores lastbiler kører med last på ca. 80 % af kørestrækningen. 
 Transport

Miljøpalle

 • Parocs tagprodukter leveres på egenudviklede miljøpaller. De er fremstillet af selve tagproduktet i stedet for af træ.
 • Under transporten fungerer miljøpallen som lastbærer, men derefter som tagisolering.

Nedrivning: Genanvendelse af brugt materiale

 • Brugt stenuld er velegnet til genanvendelse som varmeisolering på et nyt sted under forudsætning af, at materialet kan håndteres intakt på det tidligere sted.
 • Stenuld fra nedrivningsejendomme kan også knuses og anvendes som jordisolering i let forurenet jord (kræver tilladelse).
 • Paroc stenuld er sikkert at anvende som fyldmateriale på lossepladser og anden jord.

Læs mere >>

www.eurima.org

Læs mere

PAROC Energiklogt Hus >>

Nyttige links
Nyttige links til mere information