PAROC Stenuld beskytter mot brand

PAROC Stonewool is fire proof

 

Isolering kan øge en bygnings brandbelastning betydeligt, og valg af isoleringsmateriale har stor betydning for bygningens samlede brandsikkerhed. Den sikreste løsning i alle slags konstruktioner er at bruge en ikke-brændbar isolering i klasse A1 eller A2-s1, d0. 

PAROC Stenuld

  • Er ikke-brændbar.
  • Er klassificeret i Euroklasse A1 – den højeste europæiske brandklasse for byggematerialer.
  • Bevarer sine brandbeskyttende egenskaber ved op til 1.000 ºC.
  • Kan forhindre, at strukturer kollapser ved en brand, i op til 4 timer.
  • Forhindrer ilden i at sprede sig.
  • Beskytter brændbare materialer i op til 60 minutter .
  • Kræver ikke vedligeholdelse og beskytter i hele bygningens levetid.
  • Giver folk ekstra tid til at slippe ud af bygningen .
  • Kan bruges under ekstreme forhold, f.eks. i marineindustrien og på kraftværker.
  • Afgiver kun en meget lille mængde røg ved brand.