Paroc certificeret til Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD

17 maj 2017
Vi tilbringer mere og mere tid inden døre, og kvaliteten af indeluften bliver mere og mere vigtig. Som et næste trin i vores innovative arbejde for at skabe et bedre byggemiljø har Paroc certificeret en gruppe HVAC-produkter i overensstemmelse med Eurofins-ordningen Indoor Air Comfort® Gold, som er det mest ambitiøse mærke for lav udledning i Europa.

Generelt om emissionsklassificering af byggematerialer

For at opnå en bedre kvalitet af indeluften skal produkter, der er konstrueret til anvendelse i bygninger og indendørs områder, opfylde strenge grænser for kemisk udledning; noget der bidrager til at skabe sundere indeklima. Målet med den frivillige emissionsklassificering Indoor Air Comfort® er at øge udviklingen og brugen af byggematerialer med lav udledning. Emissionsklassificering er produktspecifik.

Certificerede produkter

Fra maj 2017 er alle de nedenfor nævnte HVAC-rørsektioner, måtter og lamelmåtter certificeret i overensstemmelse med Eurofins-ordningen Indoor Air Comfort® Gold, hvilket betyder, at de opfylder de højeste krav til udledning i forhold til indeklimakvalitet.

Eurofins – et frivilligt mærkningssystem

Eurofins Indoor Air Comfort® er et frivilligt mærkningssystem, der er åbent for alle producenter af byggeprodukter. Klassificeringen har ikke forrang over officielle byggekoder eller tolkninger af disse. Mange udviklere, arkitekter og designingeniører foretrækker dog Eurofins-klassificerede produkter, når de vælger materialer til deres projekter, for at fremme et bæredygtigt byggeri af høj kvalitet.

The Indoor Air Comfort ordningen

Inden for Europa kunne EU-miljømærket (EU ecolabel)have besluttet at tilbyde en kombination, der dækker alle europæiske specifikationer for lav VOC-emission i ét mærke, men man har i stedet foretrukket at lancere endnu et mærke. Nu udfylder Indoor Air Comfort pladsen som et paneuropæisk mærke.  

Indoor Air Comfort:
Dette mærke kombinerer alle europæiske regler for emission af VOC til indeklimaet ved at inkorporere de forskellige EU-landes strengeste lovkrav i ét mærke. Et produkt mærket med Indoor Air Comfort overholder grænseværdierne som fastlagt i en hvilken som helst lovgivning i Europa.

Indoor Air Comfort GOLD: 
Dette mærke kombinerer alle relevante europæiske regler og de fleste frivillige mærkningsordninger for emission af VOC fra produkter, blot ved at inkorporere de forskellige EU-landes strengeste krav i ét mærke. Dette gør Indoor Air Comfort GOLD til det mest ambitiøse mærke for lav udledning i hele Europa.

Derfor er certificerede produkter de produkter med lav udledning, der er bedst i klassen, og er dermed gode for kvaliteten af indeklimaet.

 
Dækkede kriterier:

Specifikationerne for emission af VOC i de nedenstående ordninger er omfattet af certificeringen:

Indoor Air Comfort:

 • Belgiske regler
 • Franske regler, klasse A (eller klasse A+ for Indoor Air Comfort GOLD)
 • Tyske regler, AgBB
 • Udkast til litauiske regler
 • Planlagte svensk regler
 • E1-klassificering
   

Indoor Air Comfort GOLD, ud over ovenstående:

 • EMICODE
 • GUT (med undtagelse af lugtprøvning)
 • Adskillige EU-miljømærkekriterier
 • Adskillige Blaue Engel-kriterier
 • Adskillige østrigske miljømærkningskriterier
 • LEED uden for Nord Amerika
 • FEMB-standard for bæredygtige kontormøbler
 • BREEAM
 • M1 kun delvist

Ikke dækket:

 • Amerikanske ordninger som f.eks. CDPH, BIFMA, Cradle-to-cradle, Greenguard
 • Dansk Indeklima Mærke, DIM
 • Lugt- og ammoniakprøvninger
   

LEED version 4 accepterer Indoor Air Comfort GOLD-certifikater som direkte dokumentation for overensstemmelse med sine kriterier for emission af VOC.

BREEAM UK og BREEAM International accepterer både Indoor Air Comfort- og Indoor Air Comfort GOLD-certifikater som direkte dokumentation for overensstemmelse med kriterier for emission af VOC i det omfang, sådanne kriterier eksisterer.