PAROC Rewool

Tidlig løsning til affaldshåndtering i byggematerialebranchen.

Rewool- genwinding som varmer

 

Paroc har altid stræbet efter at være pionerer, når det drejer sig om at tage miljøansvar.

I 1990'erne udviklede vi konceptet PAROC Rewool for at vise, at byggematerialeindustrien kan håndtere det meste af sit eget byggeaffald.

I dag anvendes PAROC Rewool flittigt af træhusbranchen til indsamling og tilbagelevering af materialerester.