PAROC Energiklogt hus

I takt med at nye byggeregler mere end nogensinde før sætter fokus på energieffektivitet, er behovet steget for oplysninger om og anbefalinger til, hvordan man bygger og renoverer energieffektivt. Konceptet Paroc Energiklogt hus imødekommer denne efterspørgsel.

Paroc Energiklogt husDet giver råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at sænke energiforbruget ved nybyggeri eller renovering. En energiklog løsning indebærer, at man opfylder højere krav end dem, som angives i byggereglerne, hvilket er en klog investering i fremtiden.

Konceptet består af fire forskellige energieffektivitetsalternativer:
• Lavenergihus
• Passivhus
• Næsten nul-energihuse
• Plusenergi til nye huse og energioptimerede løsninger til renoveringer.

Plusenergihuse er dog stadig et særsyn.

En klog investering

Energikloge bygninger kan give besparelser på op mod EUR 50.000 regnet over en periode på 25 år (svarende til prisen på en ny bil), og kan øge prisen ved et salg med op til 30 % sammenlignet med et standardhus.
Læs mere

Passive House Concept

Læs mere om PAROC Energiklogt Hus