Nøgletal

Vores virksomhed er vokset de seneste ti år, undtagen nedgangen i byggesektoren i kølvandet på finanskrisen i 2008. Siden da er vi hurtigt kommet på fode igen og er kommet i højeste gear – se diagram over nettoomsætningen.


Størstedelen af vores produkter anvendes i EU-landene, hvilket svarer til mere end tre fjerdedele af vores samlede omsætning. Vi har en stærk position i samtlige af vores produktsegmenter i landene omkring Østersøen, et område, der ligger geografisk tæt på vores produktionsanlæg. Hvis man også medregner løsninger inden for Paroc Teknisk isolering og Paroc Panelsystemer, øger vi vores rækkevidde yderligere, så den omfatter en stor del af Europa og endda uden for Europa.

Vi har aktiviteter i 14 lande i Europa med produktionsanlæg i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Rusland.