Vores vigtigste bæredygtighedsprojekter

Paroc bæredygtighed

Vi vil gøre Paroc endnu mere kendt for at være en virksomhed, der forsyner vores kunder og slutbrugere med ydelser og løsninger, der giver øget bæredygtighed. Som et heri skaber vores bæredygtighedsprogram en stringent udvikling af bæredygtighed hos Paroc, der hjælper os med at agere på en bæredygtig og lønsom måde.

Vores bæredygtighedsprogram

Vi lancerede vores bæredygtighedsprogram i juni 2011 med en målsætning om at forbedre Paroc Groups bæredygtighed yderligere. I fase 1 fastsatte programmet politikker, organiserede statistik og påbegyndte planlægningen af en bæredygtighedsrapport på baggrund af det globale rapportinitiativ, GRI. Parallelt med rapportaktiviteterne identificerede vi vores eksisterende styrker og opgjorde vores udviklingsporteføljer for at kunne omprioritere i dem. Med disse tiltag som udgangspunkt kan vi planlægge, vurdere og indføre mere omfattende udviklingstiltag. Programmet bliver gennemført i faser.

Målsætningerne for bæredygtighedsprogrammet er som følger:

  • At etablere kapacitet og infrastruktur til at måle og forbedre vores bæredygtighed, et nødvendigt grundlag for udvikling af bæredygtighed
  • At udvikle kommunikation, markedsføring og uddannelse for eksisterende styrker (dvs. tiltag, der forbedrer vores interessenters viden om vores eksisterende styrker)
  • At prioritere bæredygtighedsværdier i produkt- og produktudviklingsplaner
  • At indtroducere nye koncepter for mere energieffektivt byggeri og bærende systemer
  • At indføre en aktivt administreret portefølje inden for ressourceeffektiv produktion og logistikudvikling
  • At sikre Parocs fremtidige værdi og forbedre Paroc Groups langsigtede bæredygtighed

PAROC® Energiklogt Hus

Paroc Energklogt koncept står for en ny måde at tænke på. Dette energieffektive byggekoncept leverer ideer, anbefalinger og vejledninger, der bidrager til at virkeliggøre energieffektive byggerier og renoveringar. Målet med konceptet er at vise de indiskutable fordele ved energieffektive bygninger: et hyggeligt boligmiljø, frisk og sund indeluft, de lavest mulige opvarmningsomkmostninger og mindsket CO2-udledning.

Vi har benyttet os af Energiklog koncept i form af eksperimentelle pilotprojekter siden 1990'erne. Programmet sikrer, at Paroc fortsætter med at være på forkant med udviklingen af løsninger til bygningsisolering og leverer innovative bærende løsninger og patenter til sine kunder.

Paroc Energklogt koncept