Vores rapporter om bæredygtig udvikling

Paroc Group aflægger rapport om bæredygtighed hvert år. Rapporten følger GRI's (Global Reporting Initiative) retningslinjer og beskriver vores tilgang til bæredygtighed samt vores økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkning af interessenterne, samfundet og omverdenen. 

Vores første bæredygtighedsrapport, som blev udgivet i november 2012, omfattede årene 2009-2011; den anden rapport for 2012 blev udgivet i april 2013; den tredje rapport for 2013 blev udgivet i april 2014. Den fjerde rapport om bæredygtighed dækker 2014 og blev udgivet i april 2015. Ligesom den tidligere rapport følger den niveau C i version G3.1 af GRI's retningslinjer.  

Tilgængelig kun på engelsk.