Vores politik om bæredygtighed

Paroc bæredygtighed

Paroc stræber efter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i alle sine aktiviteter. Vi udvikler de tre dimensioner inden for bæredygtighed – miljømæssig, social og økonomisk – der supplerer og støtter hinanden.

Miljømæssig bæredygtighed er en vigtig drivkraft i vores produkthåndtering. Ved at udvikle produkter og yde teknisk support stræber vi efter konstant at øge energieffektiviteten i det bebyggede miljø. I vores aktiviteter måler og øger vi effektiviteten i ressourceforbruget. Derved bekæmper vi klimaændringerne.

Vores samfundsansvar forpligter os til at bibeholde og udvikle koncepter og produkter, der bidrager til sikkerhed, bæredygtighed og æstetik på vores kunders ejendomme. Vi følger også op og udvikler spørgsmål, der vedrører sundhed og sikkerhed i vores egen virksomhed. Grundlaget for vores daglige arbejde er at være en pålidelig samarbejdspartner og arbejdsgiver: Vi måler vores resultat regelmæssigt, inklusive kunde- og medarbejdertilfredsheden, og træffer foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Ved at påtage os vores miljømæssige og sociale ansvar sørger vi samtidig for, at virksomheden er økonomisk bæredygtig. Vi forstår også, at lønsomhed er en forudsætning for, at vi skal kunne udvikle vores overordnede, langsigtede bæredygtighed. Vi måler bæredygtigheden i virksomheden og rapporterer vores fremskridt åbent ved hjælp af indikatorer, der er baseret på internationale anbefalinger. Ved at agere ansvarsfuldt over for alle interessenter stoler vi på vores evne til at tiltrække samarbejdspartnere, medarbejdere og investorer – og kan tilbyde bæredygtige fordele.

Læs mere
Læs mere om Parocs arbejde med kvalitet og miljøSådan arbejder Paroc med kvalitet og miljø