Bæredygtighed og energieffektivitet

Paroc Bæredygtighed

Markedet for isolering og energieffektivitet gennemgår store forandringer for tiden. Det giver plads til nye, banebrydende teknikker, innovative løsninger, nye aktører og måske også nye forretningsmodeller. Vores styrker er vores velafprøvede løsninger, men vi stræber også efter at øge markedsværdien af Paroc Group på et stadig mere innovativt og konkurrencepræget marked.

Bæredygtighed omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af menneskets ativiteter i en global kontekst.

Eksempler på miljøaspekter er effektiv anvendelse af primære og andre ressourcer, forurening, affald, genvinding. Sociale aspekter er for eksempel de ansattes velvære, helbred og sikkerhed, bidrag til samfundet som helhed, ansvarsfuld virksomhedsdrift og langsigtet bæredygtige aktiviteter. Eksempler på økonomiske aspekter er lønsomhed, effektivitet, merværdi for interessenter og ROI.

Cyklusserne for teknikker og løsninger bliver stadig kortere, og presset for at udvikle nye øges. Hos Paroc arbejder vi på at tilpasse udviklingen af vores løsninger i tæt samarbejde med brugerne og kundebehov, der tager udgangspunkt i bæredygtighed. Paroc er en virksomhed, der tager ansvar og opfylder såvel nutidens som kommende generationers behov. Med vores isoleringsløsninger hjælper vi med at spare på energien. Med andre ord bidrager Parocs kernevirksomhed til øget bæredygtighed.

Vi vil fortsætte med at udvikle systemløsninger til byggeri af lavenergibygninger, uanset om det drejer sig om renoverings- eller nybyggeriprojekter. I vores produktion og logistik har vi lang erfaring med at øge effektiviteten. I fraemtiden vil disse processer blive lavet om og reguleret for at gøre ressourceforbruget endnu mere effektiv og opfylde kravene til lavt kul- og energiforbrug.

Bæredygtighed i vores virksomhed og vores udbud resulterer i: 

  • Et bedre miljø 
  • Et sundere miljø 
  • Forbedret langsigtet lønsomhed for Paroc

Vi har ambitiøse, ingangværende udviklingsaktiviteter for at forbedre vores eget ressourceforbrug samt forsknings- og udviklingsaktiviteter for at udvikle nye isoleringsløsninger, der også gør det muligt for vores kunder og slutbrugere at forbedre deres bæredygtighed.