Bæredygtighed – vores vigtigste drivkraft

I dag forstår langt de fleste, at menneskets aktivitet er den største og vigtigste årsag til global opvarmning. Drivhusgasser og andre udledninger påvirker atmosfæren og gør, at temperaturen, havniveauet og nedbørsmønstrene ændres. Vi kan træffe foranstaltninger for at mindske omfanget af disse ændringer.

Bæredygtighedskravene driver forandringerne hos vores kunder, leverandører, interessenter og slutbrugere. Forandringen indebærer betydelige muligheder, samtidig med at det er en stor udfordring. Paroc vil gå i brechen for denne forandring.

I årenes løb har vi stræbet efter både kort- og langsigtet miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed ved at udvikle virksomheden med fokus på ressource- og energieffektivitet. I de senere år har vi startet og deltaget i flere projekter, der har drejet sig om alt fra vores produkters miljøpåvirkning til viden om, hvordan man bygger energieffektive huse, og hvordan man udfører energieffektive renoveringer til den lavest mulige pris.

Vi kan med stolthed hævde, at vi var de første til at lancere såvel koncepter for lavenergihuse som avancerede koncepter for omkostningseffektive energirenoveringer. Parallellt med at vi forbedrer vores udbud, stæber vi efter at sænke energiforbruget i det bebyggede miljø – uden at give afkald på æstetiske værdier. Byggesektoren står for 40 % at det samlede energiforbrug i EU. Det gør, at der er enorme muligheder for løsninger, der gør en forskel.

Vi udvikler vores løsninger, så de opfylder vores slutbrugeres og kunders behov for bæredygtighed. Udfordringen er enorm, og mulighederne er endnu større. Vi følger vores bæredygtighedsstrategi trin for trin. På de følgende sider kan du læse mere om, hvor langt vi er nået, hvad vi har opnået indtil nu, og hvilke mål vi har opstillet for fremtiden.

Læs mere

Vælg Paroc for at få et bæredygtigt miljø – Parocs bæredygtighedsrapport for 2016

Virksomhedspolitik (pdf) >>