Kapillærbrydende PAROC stenuld er det ideelle materiale til isolering under terrændæk. Anvend PAROC GRS 30 A-Terræn til belastninger op til 30 kPa (hvilket svarer til en belastning på 3.000 kg/m2).

Plade på jord
 • Gulvtæppe
 • Gulvplade
 • PAROC SSB 2t, Trinlydsplade
 • Luft- og dampspærre
 • Støttekonstruktion: Betonplade
 • PAROC GRS 30, A-Terræn 
 • Fugtbremse: grus
.
 
 

Passivhus konstruktion:

Stueplan, passivhus

 • Gulvtæppe
 • PAROC SSB 2t, Trinlydsplade (d1)
 • Vægmonteret dampspærre, som går mindst 500 mm ned under gulvet.
 • Betonplade
 • PAROC GRS 30 A-Terræn (d2 = kantområde; d3 = midterområde)
 • Grus
  Lejlighedsblok
Anbefalet U-værdi W/m2K  ≤0.08 - 0.10
d1 mm  25
d2 / d3 mm  330 - 400 / 250 - 350
Samlet isoleringstykkelse mm   355 - 425 / 275 - 375

Ifølge definitionen af et passivhus må den årlige opvarmning, nedkøling og energiefterspørgsel ikke overstige visse værdier. Selv om en god varmeisolering er vigtig for at opnå passivhus-standarden, er det ikke nok. Kravene til andre bygningskomponenter og andet udstyr kan fastsættes ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, som passivhus-planlægningspakken (PHPP), der findes på www.passiv.de . I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2002 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på http://www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213 , Bygningers energibehov. Læs mere på http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov