Et kælderbjælkelag eller ventileret trægulv er hævet over jorden med et ventileret hulrum under. Gammel isolering (hvis der overhovedet er noget), som anvendes i ventilerede gulve (f.eks. savsmuld, mos eller halm), sætter sig ofte med tiden, så der dannes et hulrum mellem gulvet og isoleringen. Mellemrum mellem gulvbjælkerne og isoleringen gør, at kold luft spredes under gulvet, hvilket nedkøler hele gulvoverfladen.

a) Isolering ovenfra

Gamle gulve har ofte dårlig lufttæthed, og træk gør dem endnu koldere. Forbedret isolering medfører åbenlyse energibesparelser og øget komfort. Gulvets energieffektivitet kan forbedres ved at fjerne så meget gammel savsmuldsisolering som muligt, hvis dette forefindes i konstruktion. Læg derefter et isoleringslag på mindst 200 mm i den gamle gulvkonstruktion. Med PAROC eXtra forbedres energieffektiviteten af gamle gulvkonstruktioner. 

Ventilerede træbjælkelag – renovering
  • Nyt gulvmateriale
  • Ny damp-/luftspærre
  • Ny varmeisolering: PAROC eXtra
  • Gammel savsmuldsisolering
  • Underlagspap
  • Vindsikringsplade
  • Støtte til vindsikringsisolering

Bemærk! Sørg for, at der er tilstrækkeligt med ventilationsåbninger til hulrummet under gulvet.


For at øge sikkerheden mod fugt i jorden i begge nedenstående tilfælde, anbefaler vi, at væggene under gulvet er isoleret på indersiden med XPS. Også placere en luft-og dampspærre på jorden for at reducere fugten fra jorden.

b) Isolering nedefra

For at forbedre komforten og spare energi det slet muligt at isolere nedefra, forudsat at den plads til rådighed til montering af isoleringen. En hel omfatter isolering på undersiden giver træet til ophold tørt og derfor reducerer risikoen for fugtskader.
Ventilerede træbjælkelag – renovering
  • Ny varmeisolering: PAROC WAS 50 eller
    PAROC WAS 35t

Bemærk! Sørg for, at der er tilstrækkeligt med ventilationsåbninger til hulrummet under gulvet.