Dæk jorden med plastfolie eller isolering for at reducere mængden af fugt nedefra. Isoler fundamentet fra begge sider. Installer frostisolering i jorden rundt om huset, som forhindrer strukturen i at fryse.

Strukturen af ventilerede gulve er meget lig vægge. 

Ventilerede træbjælkelag
 • Gulvbelægning
 • Gulvbræt
 • Luft- og dampspærre
 • Støttekonstruktion: Træbjælker/PAROC eXtra
 • PAROC WAS 35t, Klimaplade (heldekkende)
 • Støtte til vindsikringsisolering
 • PAROC GRS 30, A-terræn
 • Ventileret hulrum

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC eXtra (golvbjälklar) 195 mm   220 mm 240 mm  270 mm  295 mm
PAROC WAS 35t  45 mm  45 mm  45 mm  45 mm  45 mm
 U värde, W/m2K 0.16 0.14  0.13  0.13 0.12


Passivhusløsning

Ventilerede gulve kan også anvendes i passivhuse.

Ventilerede træbjælkelag passivhus
 • Gulvbelægning
 • Gulvbrædder
 • Luft- og dampspærre (tape alle samlinger til)
 • PAROC eXtra/eXtra i, I-bjælkeplade (d1)
 • PAROC WAS 35t/WAS 35tt, Klimaplade (d2)
 • Ventileret hulrum
 • PAROC GRS, A-terræn (på fundamentets yderside)
 • Frostisolering
  Lejlighedsblok 
Anbefalet U-værdi W/m2K  0.08 - 0.10
d1 
mm  350 - 450
d2 
mm  45
Samlet isoleringstykkelse mm  400 - 500
Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov