Skorstene og ildsteder er ofte udsat for meget høje temperaturer. Derfor skal de have isoleringsløsninger, der er ubrændbare og desuden beholder form og trykstyrke selv ved høje temperaturer.

Skorstene og åbne ildsteder
Parocs produkter giver ikke kun udmærket varmeisolering til skorstene, de fungerer også som brandsikring. PAROC stenuld forlænger også skorstenens levetid ved at forhindre, at røggasserne nedkøles så meget, at de kondenserer og efterlader ætsende belægninger på rørets inderside.