I Danmark er der et krav om, at efterklangstiden i trappeopgange i beboelsesejendomme højst må være 1,5 sekunder. Vi anbefaler samme efterklangstid for andre bygninger ved frekvenser mellem 500 og 4000 Hz.

Der skal tages hensyn til risiko for hærværk, krav om brandsikkerhed og ændringer af temperatur og luftfugtighed i stueetagen ved det akustiske design. 

 Trappeopgange og korridorer Der monteres akustikplader i loftet på trappeafsatser. På øverste etage skal hele loftsoverfladen dækkes af akustisk materiale. Der kan også monteres akustisk materiale under hver del af trappen.

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive.

 

Korridorer

I Danmark er der et krav om en efterklangstid på under 1,0 sekund ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Ved konstruktion af sænkede lofter skal der findes adgangspunkter til installationer oven over loftet. Korridorer er evakueringsveje ved brand og skal konstrueres med ikke brændbare materialer. I mange bygninger kan der også være en betydelig risiko for hærværk, så materialerne skal være hårdføre. 

 Korridorer Installer akustikplader på hele loftsoverfladen. Reducer lydreflekteringen mellem væggene med akustiske vægpaneler.

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Corrido